info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 4. 2008

Urbanistični natečaj za Evropsko četrt

Matevž Čelik
Organi regije Bruselj – glavno mesto v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in mestom Bruselj razpisujejo obsežen natečaj za novo urbanistično ureditev Evropske četrti. Natečaj zajema območje okrog znamenite ulice „Rue de la Loi“ med notranjim obročem in ulico „chaussée d’Etterbee“.

Wetstraat (nizozemsko) ali Rue de la Loi (francosko) je bruseljska ulica, ki se prične na Schumanovem trgu (Schuman Rond Point) in se konča v Koningsstraat/Rue Royale, skoraj v središču Bruslja. Dobesedni prevod imena ulice bi se glasil Sodna ulica. Ime ulice je pojem, ki se pogosto uporablja v medijih, ker se na koncu ulice nahaja belgijski parlament, na številki 16 pa domuje belgijski premier. Na začetku ulice, na številki 200, se nahaja palača Berlaymont, kjer je sedež Evropske komisije, nasproti nje, na številki 175 pa domuje Evropski svet.

Cilj natečaja za ureditev Evropske četrti je opredeliti urbanistično ureditev, ki bo imela močan simbolni pomen, oblikovala vabljive družabne javne površine, dala prednost pešcem in kolesarjem ter javnemu prevozu, gradnjo stavb pa usmerila k visoki okoljski kakovosti in arhitekturni vrednosti. Projekt ohranja cilje, opredeljene v nedavnem krovnem urbanističnem načrtu za evropsko četrt. Njegov cilj je to območje spremeniti v ekološki predel, ki bo povezoval prvo evropsko in mednarodno upravno območje v regiji, raznolik stanovanjski predel ter prostor za kulturne dejavnosti in prosti čas. Poleg tega naj bi natečajne rešitve zagotovile novo razporeditev prostorov Evropske komisije na obeh straneh ulice „Rue de la Loi“ in hkrati spodbdile močno funkcionalno in socialno pestrost.

Z ambicioznim projektom prenove naj bi racionalizirali in skoncentrirali prisotnost Komisije na ulici „Rue de la Loi“. Na tem območju je predvideno povečanje površine pisarniških prostorov komisije s 170 000 m² na 400 000 m². Da bi dvignili gostoto na tem območju, je predvideno povečanje višin, povprečno s 4,5 na 8,0 nadstropij. S tem naj bi izboljšali razmerje med številom nadstropij in površino stavbnih zemljišč.

Naročnik natečaja je ministrstvo regije Bruselj - glavno mesto za upravljanje stanovanj in regionalno načrtovanje, sektor za študije in načrtovanje. Ministrstvo organizira natečaj, spremljalo bo izvajanje in zagotavljajo izpolnitev naloge. Rezultati bodo v skladu s pogoji tega natečaja javno objavljeni. Ministrstvo bo svoje odločitve sprejelo na podlagi mnenj svetovalnega obora, ki vključuje predstavnike regije (2), mesta Bruselj (2) in Evropske komisije (2) ter mednarodne strokovnjake (7), izbrane iz 27 držav članic EU.

Pogoji za ta natečaj glede njegove organizacije in načrtovanja so bili skupaj objavljeni v Moniteur belge in Uradnem listu Evropske unije.


Več:
>>Europa.eu
>>Besedilo razpisa (*.doc)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Europa.eu
>>Besedilo razpisa (*.doc)


na vrh