info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
18. 4. 2008

Občine brez premisleka prodajajo zemljišča v javni lasti

Uredništvo
Mednarodna konferenca Odprti javni prostor se je končala z razpravo za okroglo mizo. Mlado občinstvo, ki je vztrajalo do konca, je dokazalo, da je možno na podlagi zanimivih domačih in bližnjih zgodb razviti vrsto razmišljanj, ki so lahko koristna popotnica za dobro prakso.

Na okrogli mizi so o urejanju odprtega prostora razmišljali profesor in podžupan Mestne občine Ljubljana Janez Koželj, Franc Malis v imenu uprave podjetja BTC, arhitekt Boštjan Vuga, Srđan Škunca načelnik oddelka za prostor in nepremičnine z Reke, sociolog Matjaž Uršič in urednik spletnega portala Trajekt Matevž Čelik. Pogovor je stekel okrog iztočnic, ki so jih podali vabljeni razpravljavci.

Profesor Koželj je opozoril na domači fenomen, ko javnost bolj kot javni prostor zanimajo izstopajoči zasebni projekti in predvsem objekti. Opozoril je na to, da so poleg dobrih načrtov in rešitev ter vzdrževanja za kakovost javnega prostora še kako pomembni prav uporabniki s svojimi navadami in vsakdanjo rabo prostora .

Predstavnik družbe BTC d.d. Franc Malis je opisal razvoj nekdanjega skladiščnega terminala v največje nakupovalno središče v Sloveniji in se pohvalil, da posvečajo veliko pozornosti urejanju odprtih površin, sajenju dreves, njihovemu vzdrževanju in podobno. Povedal je tudi, da v podjetju stalno gledajo v prihodnost in zato želijo ljudem poleg nakupovanja ponuditi tudi druge vsebine ter zato izkoriščajo nepozidane površine za oblikovanje odprtega prostora, v prvi vrsti namenjenega druženju.

Posebej zanimiv je bil prispevek krajinskega arhitekta Izidorja Jerale z dolgoletno prakso v občinski upravi. Jerala je opozoril, da javni prostor ni samo trg in park, ampak celota historično grajenega območja zemljišč, ki so tako ali drugače v javni lasti. Vsako mesto ali občina ima omrežje zemljišč v javni lasti, ki ga je potrebno identificirati in se opredeliti o njegovi nadaljnji vlogi v sistemu odprtih prostorov ter posebej skrbno poskrbeti za upravljanje in vzdrževanje. Mnogo primerov danes kaže, da občine takšna zemljišča prodajajo brez posebnega premisleka o njihovem dolgoročnem pomenu v omrežju strateških javno pomembnih površin.

Moderatorka je v ospredje postavila vprašanje, koliko občinske uprave res razumejo, da je javni prostor, podobno kot komunala ali cestna infrastruktura v njihovi domeni, ki pa, glede na razsežnosti in vlogo, pojavne oblike in rabe, ni prav preprosto obvladljiva. Opozorila je na to, da se na konferenco ni odzvalo niti 5% slovenskih županov, ki so jih organizatorji dvakrat pozvali naj se skupaj s svojimi načrtovalci izkažejo pred širšo publiko in razkrijejo svoje razvojne vizije in posamezne ureditve za javni prostor. Spomnila je na to, da uzurpiranje javnega prostora v stanovanjskih soseskah govori o potrebah in vrednotah uporabnikov, ki jim morata stroka in uprava prisluhniti ter se nanje konstruktivno odzvati in to tudi z nadzorom in politiko vzdrževanja javnega prostora.

Okrogla miza je potrdila prepričanje organizatorjev, da je upravljanje z javnim odprtim prostorom ena pomembnejših razvojnih tem. Urejanje javnega odprtega prostora zagotavlja kakovost bivanja, fizično in mentalno zdravje prebivalcev, oblikuje prepoznavnost kraja in je priložnost za dokazovanje moči in sposobnosti mest ter njihove pozornosti do prebivalcev in obiskovalcev. Kot tako je urejanje javnega odprtega prostora pogoj za gospodarski razcvet krajev in družbe.


Več:
>>DKAS

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>DKAS

Konferenco Odprti javni prostor je spremljala razstava z naslovom Načrti za ureditve javnega prostora, na katero so organizatorji povabili vse slovenske župane, da skupaj z načrtovalci predstavijo svoje strateške in izvedbene načrte za razvoj javnega prostora. Razstava in konferenca sta v aprilu počastili praznovanje meseca krajinske arhitekture, ki ga v zadnjih letih pod pokroviteljstvom svetovne zveze krajinskih arhitektov praznujejo po vsem svetu, ne več samo v ZDA. Razstava bo obiskala tudi druge kraje po Sloveniji. Zbornik konference pa je še na voljo pri Društvu krajinskih arhitektov Slovenije.

na vrh