info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
21. 10. 2003

Saj vendar ne gre samo za natečajni pravilnik

Andrej Prelovšek
Zabaven medij, tale Trajekt - res pravi trajekt, ki vozi pakete stališč sem in tja. Pa saj je tudi nekoliko protirežimski, se vam ne zdi ? V ta Trajekt prispevate mlajši avtorji - včasih prispevate celo neko zagretost za "stvar". To je že dolga tradicija v naši stroki, mlajši nosijo glavo naprodaj, starejši kolegi se raje v pozi previdnih tihih mentorjev zmrdujejo in hkrati spodbujajo. Vendar jaz mislim, da je moja odgovornost nekaj povedati - zato, ker vem, in ker sem bil zraven. Mnogi so bili zraven ali pa vedo, pa si ne upajo. Pravijo, da nimajo časa, ali pa da sem jaz bolj pismen in podobne neumnosti iz znane, nam bližnje zgodovine.

No, bom pa še jaz nekaj povedal o vroči temi - natečajni pravilnik - in nekaj okoli njega.

V resnici me tile dogodki zabavajo, še bolje ( še huje za nekatere) - optimist sem. Slabše stanje na področju normativike (predpisov) namreč ni možno. Definitivno je predlog natečajnega pravilnika s strani MOPE zadel dno oceana.

Primerjalna zgodbica:

Pred leti je bil popularen film "Podmornica", ki je glorificiral stiske mornarjev ujetih v vojni in tehnični mašineriji. V eni od epizod filma je nemško podmornico na površini morja bombardiralo angleško letalo in poškodovalo njene mehanizme, podmornica je začela toniti v globino. Dramatična kamera prikazuje kazalec globinomera, ki pada na 100 m , 150 m, 200 m. Škriplje celotno ogrodje plovila, obupani, zanemarjeni obrazi mornarjev gledajo na kazalce globinomera . Napeti obrazi čakajo, kaplje na čelu: kdaj bo počilo, kdaj se za vedno pogreznejo v temo, pozabo, tišino. Globinomer se ustavi na 250m . Trup podmornice škripne še zadnjič, vendar zdrži in razleže se huronsko vpitje optimizma - :"Na 250m z uničenimi motorji - vendar ne padamo več, na dnu smo."

Konec kadra -spet vam govori Andrej Prelovšek : Ta prizor v tem filmu je prizor optimizma in osebno sem optimist.

Za mlajše kolege kratek opis:
Ne preseneča me, da je naenkrat vzniknil novi, čisto drugačen, pravilnik o natečajih napisan na ministrstvu. Tudi Zakon o urejanju prostora (ZUreP) se je tako delal, da je vedno bil v senci še en "vzporedni" ZUreP - čisto drugačen - napisan v drugi pisarni.

Kdor je bil letos v Gradcu - mestu kulture - (ah, kje je Ljubljana) je videl metaforo tega "senčnega" v sodobnem svetu : Urnemu stolpu (Uhrturm) so zgradili še en temen stolp, tik za njim - njegovo senco - strašansko močan in sodoben efekt.

Tehnika te senčne vzporednosti pri izdelavi zakona na ministrstvu je bila: ne sodelovati, pač pa tako dolgo tresti čoln (ZUreP), da bi se vsi preselili v drug čoln (v drug ZUreP), ki je čakal v senci. Ker sem sam sodeloval v skupini za izdelavo ZUreP, vem, da je bilo tako leta 1998, leta 2001, še prej leta 1993 in da bo tako do nadaljnjega. Te tehnike in prakse mnogi mlajši, ker so pač nastopili kasneje in nimajo kontinuirnega pregleda, ne poznajo (minister, državni sekretar in drugi še mlajši strokovnjaki na ministrstvu ).

Kdor pozna tehnike dvornih intrig (če nič drugega - berite Shakespeara!) si lahko predstavlja, kako to izgleda pri poročanju o natečajnem pravilniku na kakšnem kolegiju: ministru stalno podtikajo informacijo "arhitekti so proti investitorju", nakar mora dati vedeti" stisnite jih s tem nečitljivim pravilnikom". Saj vendar ne more vsega prebrati, kar se tiče okolja, prostora in energije, kdo bi le mogel? Seveda bi to morali tisti, ki so za Prostor-ski segment tam v službi. Vendar, kot veste, na Ministrstvu za Okolje, Prostor in Energijo velja naslednje: delovno Okolje tistim, ki se ukvarjajo s Prostorom ne dviga delovne Energije.

Niti sinergije. Kot je znano se na ministrstvu predpisi pripravljajo v med seboj ločenih in skreganih pisarnah. Zato imamo Zurep in ZGO, ki sta kot dva tipična različna karakterja iz Disneyevih risank (recimo Tom in Jerry). In taki bodo tudi podzakonski predpisi (navodila, pravilniki) - ne, še bolj bodo različni, še več različnih karakterjev iz dveh mater - prava zabava.

Torej MOPE pogreva tezo, da so arhitekti proti svobodi investitorja: Vemo,da je investitor Bog, vendar javni investitor, ki operira z denarjem tebe in mene, bi moral biti malo manj Bog ( je kdo rekel "Evropa"?). Zato obstoja na primer evropska direktiva in naš zakon o javnih naročilih (ki deli investitorje na Bogove in Polbogove). Ne podtikajte ministru, da smo arhitekti proti investitorjem, saj se plazimo za njimi. Kdor je enkrat delal hišo za nekega investitorja postane njegov zaveznik, tudi v stvareh, ki jih ne pozna, tudi te primere imamo.

Jaz osebno (ne bom več vlekel tega - "mi", naj pač pade name, kar bo padlo!) lahko rečem, da sem proti takimle dikcijam v novem (MOPE) natečajnem pravilniku (2. člen - definicija natečaja):

Natečaj po tem pravilniku je javna objava naročila, ki ga razpiše pripravljavec osnutka izvedbenega prostorskega akta oziroma investitor objekta z namenom, da pridobi čim večje število variant prostorskih ureditev oziroma rešitev objektov ter z njimi povezanih oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih in tehnoloških rešitev (v nadaljnjem besedilu: natečajne rešitve), lahko pa tudi z namenom, da izmed nagrajenih natečajnih rešitev poišče najprimernejšega kandidata za prevzem izdelave osnutka izvedbenega prostorskega akta oziroma izdelave projektne dokumentacije za objekt (v nadaljnjem besedilu: oddaja predmeta natečaja v izdelavo).

In tako se vleče 66 členov tega natečajnega pravilnika. Kam pa pridemo , če bi Zakon o javnih naročilih (ZJN Ur.L.39/00) takole izgledal:

Javno naročilo po tem zakonu je objava javnega naročila, ki ga razpiše javni naročnik z namenom , da pridobi čimvečje število ponudb ter z njimi povezanih oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih in tehnoloških rešitev (v nadaljnjem besedilu: ponudbe), lahko pa tudi z namenom, da izmed izbranih ponudb, ki so izbrane po vnaprej objavljenih kriterijih, poišče z dodatnimi kasnejšimi (pogajalsko-izsiljevalskimi) postopki najprimernejšega kandidata za prevzem nabave blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev.(v nadaljnjem besedilu: oddaja predmeta naročila v izdelavo).

Namesto tega piše v Zakonu o javnih naročilih na kratko (ZJN - Ur.l.RS 39/00)

2. “javno naročilo“ – celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu;

V ZJN je na kratko definiran tudi natečaj, prav ta naš natečaj o katerem govorimo:

9. “natečaj“ – oblika postopka, ki se uporabi v primeru naročila storitev za pridobitev načrta planiranja prostora, urbanističnih načrtov, načrtov na področju arhitekture, inženiringa ali informatike, pri tem pa načrt izbira v naprej določena žirija, ne glede na dodelitev nagrade za izbrani načrt;

Sicer zelo nerodna definicija (slab prevod iz evropske direktive), vendar kratko in dobronamerno. Pa so pisuni tega zakona (ZJN) bili sami birokrati, ki jim ni šlo za nobeno kvaliteto prostora, nobeno svobodo javnega naročnika ali podobno.

Lahko pogledamo nemški pravilnik o natečajih (GRW), ki sploh nima definicije, kaj je natečaj (npr. z dikcijo : Natečaj je ... in nek opis) - saj tudi za njih velja evropska direktiva. Neke stvari se pač v določeni civilizaciji vejo.

Pri nas pa je bizarno hiperdefiniranje postalo oblastni simbol. Predstavljajte si, da v Uradnem listu izide naslednja dikcija v nekem predpisu, ki se tiče inženirjev - npr. definicija risbe:

Risba je celotni skupek dejanj, ki ga izvede določen projektant, lahko pa tudi druga pooblaščena ali nepooblaščena pravna ali fizična oseba, s pomočjo rapidografa, penkala, kemičnega svinčnika, navadnega svinčnika ali drugega priostrenega sredstva lahko pa tudi tekočega mojstra (flomastra), čopiča ali barvastih voščenk ali pa tudi s računalniškim risalnikom praviloma na papirju, lahko pa tudi na drugem ploščatem mediju z namenom prikazati naročniku, investitorju, pripravljalcu prostorskega akta, nosilcu urejanju prostora lahko pa tudi drugi pravni ali fizični osebi, ki ima namen pridobiti prostorsko rešitev za izdelavo izvedbenega prostorskega akta, ki naj bi bil sprejet na občinskem ali mestnem svetu ali pa ima namen pridobiti rešitev nameravane gradnje, za katero namerava pridobiti gradbeno dovoljenje ali le začeti gradnjo enostavnega objekta, lahko pa tudi graditi popolnoma na črno enostavni, manj zahtevni ali zahtevni objekt in sicer na zemljišču, na katerem ima pravico graditi ali pa na zemljišču , na katerem nima nobene pravice graditi, varianto prostorske rešitve ali idejne rešitve objekta ter z njim povezanih oblikovalskih, funkcionalnih, tehničnih in tehnoloških rešitev (v nadaljnjem besedilu: risba ).

Vas tole spominja na Zakon o graditvi objektov ? Če vas ne, samo pomeni, da tega zakona niste brali. Morda ste celo arhitekt ali gradbenik, pa niste brali tega zakona? Vendar le mirno kri, mnogi funkcionarji se niso prebili skozi ta zakon in spoznavajo nove in nove konstrukte in enigme tudi še zdaj ali pa govorijo o njih kar napamet in narobe.

Slovenski hrbet zna živeti tudi pod takimi predpisi. Imamo ljudi, včeraj sem jih srečal, ki rečejo:
"To definicijo še prenesem, glavno, da je vsebina dobra."
"V redu", ga vprašam, "kaj pa če ti napleteničim še dvakrat daljšo definicijo, kaj pa če trikrat daljšo?"
"Ah, pa ja ne boš!", reče.
"Pa jo bom!", sem mu rekel.

V neki črtici Čehova beremo, kako je nek govornik, ko je videl, da se poslušalci na njegovem govoru v "smrtnih" krčih branijo pred zaspanostjo, z užitkom prebral prav vse strani najdaljše verzije govora, čeprav je imel pripravljeno tudi krajšo verzijo.

Temu se reče, "preizkus moči nad narodom". Ajde, raja, če si tiho, bom pa udaril še enkrat, morda bomo oboji uživali! Res, po mojem smo na dnu (glej začetek članka - "podmornica") in šlo bo le še navzgor.

Če ne bo drugače , hvalabogu, pride Evropa v maju 2004. Tako smo dočakali Napoleona 1808 in rekli "Ilirija vstan" , saj je njegov pravni sistem (Code Napoleon) naenkrat poenostavil zelo komplicirane stvari iz takratne habsburške "tranzicije" (fevdalizma v kapitalizem), v kateri so stari fevdalni komplikatorji do onemoglosti pleteničili.

Za prispevek za Trajekt me je prosil kolega Matevž Čelik, fejst fant. Očitno vsi vejo, da znam nekaj napisati. Prav včeraj sem spet dobil čestitke za nek članek v Delu v daljnjem juniju letos in sicer iz daljnjega Velenja. Ne samo za članek, za korajžo. Če tako dolgo pomnijo, pomeni, da je "na terenu" očitno res hudo.

Aha, če kdo replicira na to zgodbo, prosim povejte - ali mislite, da bi bilo dobro tole tematiko (seveda prirejeno v resno formo) objaviti širše, v časopisu. Zadnjič so se dnevniki nekaj prerivali za članke, pa sem moral napisati kar dva (sicer podobna) članka. Če si ne upate sugerirati preko Trajekta, evo moj emajl:

>>andrej.prelovsek@guest.arnes.si (confidential - brez skrbi)

No, lepo potujte na temle Trajektu, več humorja priporočam in manj strahu, vendar ne praznega udarništva. Če smo preživeli okupacijo in komunizem, bomo tudi tole demokracijo.

vaš

Andrej Prelovšek
(mag.,udia)

Več:
>>Nerazumljivo cefranje natečajnega pravilnika
>>Trajekt / 20. 10. 2003

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

maja
briljantno, 22.10. 2003, 09:50

Bravo za vsebino in tehniko. Brez dvoma vredno tudi tiskane objave.

Rasto
Zanimivo, 22.10. 2003, 14:00

si napisal, Andrej! Pa mislis, da bi objava v casopisu kaj spremenila (izboljsala)? Saj ves, da kolegi niso prevec za stvar -obrnejo (obrnemo) se po vetru in delujemo naprej. Saj je ja lazje jamrati, kot kaj spremeniti.

ivan leban
Strinjanje, 22.10. 2003, 14:42

Res ste dobro s prispodobami opisali stanje. Sam sem že obupal nad vzvišenostjo s katero nam MOPE vsiljuje nek nov pravilnik o podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije, kjer vso dokumentacijo minimizira in banalizira. Glavni argument : " Minister je iz svojih izkušenj videl, da je dokumentacije preveč in je nepotrebna".
Tudi sam razmišljam o mlajših kolegih ( predvsem tistih na MOPE), vendar tako:Kje jim taka korajža, da pri tem, da verjetno niso sodelovali še na nobenem projektu, niso bili izvajalci, imajo korajžo, da popolnoma neženirano in brez dopustnega dialoga vsiljujejo svoje mnenje nekaj tisoč inženirjem. Sam bom sicer (upam) čez nekaj let šel v penzijo, a pri tem se zaradi na eni strani pretiranim liberalizmom ( V pravilniku naj bi bil opisan "maksimalni "obseg dokumentacije; ali je minimalni 0), po drugi strani pa s pravniškim (ali priučenim) larpurlatizmom v pravilnikih, resno bojim za stroko in naše mlajše kolege.


Tomaž
Super, 22.10. 2003, 14:48

Definicijo risbe smo si sprintali tako je dobra ...in se zamislili. Glede objave v časopisu - čim prej tem bolje!

Janez Lajovic
upam, da bodo tvoj tekst prebrali tudi gospodje minister, drž.se., Jegla in Oven,, 27.10. 2003, 00:08

Čestitam za tekst, nisem vedel, da si tudi tak literarni talent!
Toda resno: čas je za popolnoma nov začetek in to brez (morda celo nenamernega) nagajanja, kako smo že napisali. DS menda obljublja sestanek takoj po simpoziju.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Slabo stanje normativike...


Nekoliko protirežimska ladja?


Optimist sem!


Trenutek za optimizem: Na dnu smo!


Vsaka stvar ima svojo senčno verzijo...


ZUREP in ZGO


Hvalabogu pride Evropa...

na vrh