info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 5. 2008

Krajinski arhitekti o prostorskih načrtih MOL

Maja Simoneti
Upravni odbor Društva krajinskih arhitektov Slovenije je pozval svoje člane, da posredujejo pripombe na javno razgrnjen OPN za Mestno občino Ljubljana. Ta dokument je za krajinske arhitekte pomemben iz različnih vidikov. Problemi, strokovne rešitve in načela, ki jih uveljavljata SPN in IPN MOL so kompleksni, zato bodo imeli širok vpliv na kakovost prostorskega načrtovanja in bivanja v slovenskih mestih in krajih. Upravičena so tudi pričakovanja, da bodo vplivali na razvoj strokovne dejavnosti, terminologije in na rešitve v drugih občinah.

Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana je ambiciozen prostorski akt, ki je nastajal dolgo časa in v katerega pripravo je bilo med drugim vpletenih veliko krajinskih arhitektov različnih generacij. Zeleni sistem Ljubljane so krajinski arhitekti pomagali oblikovati že v začetku osemdesetih let za danes še veljavni dolgoročni načrt mesta: Ljubljano 2000. Na akademski in praktični ravni pa so ga v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana intenzivno razvijali vse od začetka devetdesetih let. Razvoju ideje je možno slediti skozi različne izdelke, raziskovalna poročila in strokovne podlage ter povzeto v dokumentu "Prostorska zasnova Ljubljane".

Končni rezultat tega dela je razviden iz novih dokumentov, ki so ta mesec razgrnjeni na razstavi v Jakopičevi galeriji. Tam je bila v petek 23. maja pripravljena predstavitev rešitev za študente tretjega in četrtega letnika krajinske arhitekture, goste Oddelka za krajinsko arhitekturo in zainteresirane člane DKAS.

Mag. Ina Šuklje Erjavec in dr. Barbara Goličnik iz Urbanističnega inštituta RS ter izdelovalke tematskih vsebin za IPN iz podjetja LUZ d.d. Urška Kranjc, Bojana Bajželj in Karla Jankovič so zbranim predstavile rešitve v novih prostorskih aktih in odgovarjale na vprašanja. Med zanimivejšimi momenti, na katere so opozorile, je proces "erozije" ideje, ki sledi usklajevanju interesov od strokovne podlage do strateškega in izvedbenega načrta.

Srečanje je bilo uvod v oblikovanje skupnih pripomb društva na javno razgrnjene dokumente, ki morajo biti posredovane pripravljavcu do 30. maja 2008. Društvo bo namreč še do sredine tedna zbiralo posamezne pripombe in potem oblikovalo skupno besedilo pripomb.


Več:
>>Novi prostorski akti MOL / e-razgrnitev

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

SPN MOL, Zasnova zelenih površinna vrh