info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 6. 2008

Nova arhitektura v Mariboru

Uredništvo
V Umetnostni galeriji Maribor bodo razgrnili več kot 10 pomembnih arhitekturnih projektov, ki bodo odločno sooblikovali podobo Maribora v 21. stoletju. Namen razstave je posredovati informacije in vzpodbuditi dialog o nadaljnjem razvoju in novih možnostih v mestu ter se retrospektivno ozreti v preteklo stoletje, da bi novo arhitekturo lahko umestili v okvire preteklih dosežkov. Prebivalcem in bodočim uporabnikom bodo v UGM predstavili pravkar končane projekte, objekte v gradnji in tiste, ki so načrtovani v bližnji prihodnosti.

Arhitektura je v Mariboru po daljšem zatišju in relativni stagnaciji v zadnjih letih ponovno v prvem planu. V mestu nastajajo, so v pripravi ali se intenzivno razvijajo novi arhitekturni projekti in urbanistične ureditve. Številni projekti danes prehitevajo pripravo novih mestnih urbanističnih načrtov, pri katerih bo Maribor šele moral uloviti korak s časom in razvojnimi težnjami. Kako bodo izkoriščeni potenciali za razvoj, kakšna bo nova podoba Maribora in njegova identiteta, bo v veliki meri odvisno prav od novih urbanističnih načrtov, ki naj bi zagotovili povezovanje tradicije z inovacijo in oživljanje kulturne dediščine s pojavnostjo nove inovativne arhitekture. Kakovost življenja v mestu bo vsekakor v veliki meri odvisna od urejenosti in izrabljenosti prostora.

Razstavo je Umetnostna galerija Maribor pripravila v sodelovanju z arhitektom Jankom J. Zadravcem, Plečnikovim nagrajencem in izrednim profesorjem na Katedri za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo v Mariboru. Ob tem je Janko Zadravec v katalog razstave zapisal: »Grajeno okolje nas spremlja od davnine. Doživljamo in živimo ga kot nekaj samoumevnega. Kolikšen njegov del je arhitektura, je predmet teorije od antike. Poenostavljene razlage se ustavijo na Vitruvijevih načelih trdnosti, lepote in uporabnosti (1. st.n.št.!) in lepoto razložijo s tem, da ji ni mogoče nič dodati niti odvzeti, ne da bi bila načeta enovitost in kvaliteta celote. V vsakdanjem življenju, neobremenjeni z arhitekturno teorijo, doživljamo dele grajenega okolja izraziteje: označujejo nam prostor, kažejo moč (ekonomsko in intelektualno), izkazujejo duh časa… Označujejo naš prostor in vzbujajo občutja, včasih težko razložljiva, včasih povsem enoznačna. V tej tako različno zaznavni energiji je arhitektura, naša stalna spremljevalka. Z razstavo nove arhitekture v Mariboru želimo pokazati tisto, kar bo iz nekega drugega prihodnjega časa označilo naš čas. Za jasnejše branje predstavitev novega povezujemo z izborom arhitektur iz prejšnjega stoletja – vsaka arhitektura za prihodnost ima svoje temelje v preteklosti. Zato 20/21.«

Na razstavi bodo predstavljeni projekti: Stadion Ljudski vrt (Ofis arhitekti & Multiplan arhitekti, Ljubljana), Studenška brv čez reko Dravo (Reichenberg arhitektura, Maribor), Mariborska tržnica (Benda &Hočevar & Zorc, Ljubljana), Lutkovno gledališče Maribor (ATELIERarhitekti, Ljubljana), Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (Atelier Podrecca, Dunaj), Trg Leona Štuklja (Prinčič in parterji, Ljubljana), Slomškov trg (Ateiler Podrecca, Dunaj), Znanstveni park Univerze v Mariboru (Sadar Vuga arhitekti, Ljubljana), Restavracija Center (Komunaprojekt, Maribor), kulturni center Pekarna (Pogačar & Veselko & Žižek in Čelig & Maleševič, Pešec, Rakušček, Maribor in Ljubljana), Maistrovi dvori (Janko J. Zadravec, Maribor) in City 3 (Genius Loci, Ljubljana). S posebno seminarsko nalogo se bodo projektu pridružili študenti novo ustanovljene Katedre za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ki bodo pod mentorstvom arhitekta Nandeta Korpnika in asistentke Vesne Žegarac Leskovar predstavili idejne projekte za novo zgradbo Umetnostne galerije Maribor na različnih možnih lokacijah v mestu.

V Umetnostni galeriji Maribor napovedujejo, da pričujoča razstava ne bo ostala izoliran primer, temveč začetek stalne prakse zgoščenega, informativnega in polemičnega prezentiranja novih arhitekturnih idej in projektov v mestu.


Več:
>>Umetnostna galerija Maribor
>>eu2008.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.Znanstveni park Univerze v Mariboru (Sadar Vuga arhitekti, Ljubljana)
Stadion Ljudski vrt (Ofis arhitekti & Multiplan arhitekti, Ljubljana)


Studenška brv čez reko Dravo (Reichenberg arhitektura, Maribor)


Mariborska tržnica (Benda &Hočevar & Zorc, Ljubljana)


Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (Atelier Podrecca, Dunaj)

na vrh