info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
24. 10. 2003

ZAPS predlaga nadaljnje delo na pravilniku

Matevž Čelik
Zbornica za arhitekturo in prostor v ustanavljanju Ministrstvu za okolje prostor in energijo predlaga nadaljnje skupno delo na natečajnem pravilniku. V novem dopisu, pod katerega sta se podpisala predsednik Ustanovnega Odbora Dr.Viktor Pust in predsednik Natečajne komisije Mag.Janez Lajovic je zapisano, da je možno strpno graditi tudi na temeljih, ki jih predlaga Ministrstvo v svojem dopisu. Zbornica pojasnjuje, da ključne strokovne teme, kakršna je natečajni pravilnik ves čas obravnava skupaj z društvi.

V smislu konstruktivnega nadaljevanja dela na pravilniku so na ZAPS dosedanje pripombe strnili v štiri najpomembnejše teze. Treba se bo sporazumeti o tem, da izbira prvonagrajenega avtorja dejansko pomeni izbiro načrtovalca za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije. V nadaljevanju poslovnega dogovarjanja torej ne more biti še enega pogajanja o izbiri načrtovalca. Zaradi tega se je potrebno dogovoriti tudi, da je z opravljenim postopkom natečaja, opravljen tudi postopek javnega naročila, da se torej postopek v določenem smislu ne podvaja. Ena od glavnih tez Zbornice je tudi, da so predmet natečaja tudi prostorske ureditve (po ZUreP), katerih investicijska vrednost presega nek finančni prag javne investicije. To je popolnoma logično, saj so natečaji, kot demokratični postopek za pridobitev javnega naročila v prvi vrsti namenjeni javnim investicijam, kar prostorske ureditve ponavadi so. V nasprotnem primeru lahko pride do precej nenavadne anomalije: do pomembnega zazidalnega načrta stanovanjskega naselja, ki pomeni urejanje skupnega življenskega prostora, bi prišli brez soočenja različnih projektov z direktnim naročilom, z notranjostjo posameznih stanovanjskih zgradb, pa bi se ukvarjali na natečaju. Zbornica tudi vztraja, da se stroka v žiriji opredeli kot strokovnjaki, ki so neodvisni in izkušeni v predmetu natečaja.

Načeloma naj bi bil pravilnik sestavljen tako, da bo natečaj postal privlačna oblika pridobivanja rešitev tudi za zasebne vlagatelje, ter da ob tudi manj veščega javnega naročnika varno vodil skozi natečajni postopek. Natečaji naj bi tudi v bodoče ostali odprti in predstavljali možnost za uveljavitev mlajših strokovnjakov, neodvisna strokovna presoja elaboratov pa naj bi pripomogla k dvigu kavalitete življenskega prostora in ustvarjanju avtentičnega izgleda slovenske krajine in naselij.


Več:
>>Pripombe na osnutek natečajnega pravilnika / dopis


Članki na to temo:
>>Okrog natečajnega pravilnika zgolj začudenje...
>>Trajekt / 22. 10. 2003
>>Saj vendar ne gre samo za natečajni pravilnik
>>Trajekt / 21. 10. 2003
>>Nerazumljivo cefranje natečajnega pravilnika
>>Trajekt / 20. 10. 2003

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

šmid
natečaj - pain in the ass, 27.10. 2003, 07:14

eden od osnovnih problemov je stališče investitorja: natečaj? še to? ampak to traja in stane!
in s takim "pain in the ass" odnosom ti gre vsak javni investitor v razpis natečaja. katastrofa.
bitka za uveljavitev natečajne prakse bo dolga. sprejemanje pravilnika je le njen uvodni del.

sam sem izjemno zadovoljen z zgo-1, ki predvideva celo kaznovanje tistih, ki ne postopajo v skladu s členom 43.
in čemu toliko hrupa okrog oddaje del prvonagrajenemu? saj 4.odstavek 43.člena zgo-1 izrecno govori o obveznosti investitorja najprej ponuditi izdelavo projektne dokumentacije avtorju izbrane natečajne rešitve, če ta izpolnjuje pogoje za projektanta. in samo v primeru, da avtor teh pogojev ne izpolnjuje, lahko naročnik izbira drugega.
in še zadnje: kaj se mora zaps truditi za spremembo predpisov o javnem naročanju v arhitekturi? preberimo si 6.odstavek 43 člena zgo-1: če je investitor naročnik po predpisih o javnih naročilih, se izvedba natečaja šteje kot izvedba razpisa za oddajo projektne dokumentacije po predpisih o javnih naročilih.

neskladje v sprejetih zakonih?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

ZAPS (na sliki sedež na Vegovi 8)se zavzema za neodvisno strokovno presojo elaboratov, ki naj bi pripomogla k dvigu kvalitete življenskega prostora in ustvarjanju avtentičnega izgleda slovenske krajine in naselij.


Treba se bo sporazumeti o tem, da izbira prvonagrajenega avtorja dejansko pomeni izbiro načrtovalca za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi tega se je potrebno dogovoriti tudi, da je z opravljenim postopkom natečaja, dejansko opravljen postopek javnega naročila, da se torej postopek v določenem smislu ne podvaja.
na vrh