info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 6. 2008

Projekt za letošnje poletje: tovarna Rog

M.Č.
Razpisan je natečaj za prenovo tovarne Rog, ki naj bi oživila območje industrijskega spomenika, s katerim je povezan pomemben del ljubljanske zgodovine. Dolgo pričakovana ureditev degradiranih tovarniških zemljišč in stavb naj bi dvignila kakovost ureditev v mestnem središču in prispevala k njegovi privlačnosti za bivanje in različne dejavnosti.

V prenovljenih prostorih tovarne in novih objektih v njeni soseščini namerava MOL zagotoviti prostor za delovanje različnih umetniških praks in razvoj kreativne industrije. Prenovljeni Rog naj bi postal pomemben generator dogajanja v mestu in prizorišče najrazličnejših prireditev in razstav. V Rogu namerava MOL urediti sodobne razstavne prostore za večje razstave in jih nameniti tradicionalnim prireditvam kot sta Bienale industrijskega oblikovanja in Mednarodni grafični bienale. Pomemben del bodočega programa naj bi sooblikovala bodoča arhitekturni center in center sodobnega oblikovanja.

Projekt predvideva tudi gradnjo garaže za 840 osebnih avtomobilov. Z njo naj bi pokrili potrebe stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev na območju Roga ter obiskovalcev in prebivalcev v mestnem središču na splošno. Petkovškovo nabrežje naj bi po zaključku projekta zaprli za motorni promet ter ga vključili v nove ureditve ob Ljubljanici. Pomemben del projektne naloge je namenjen prav prenovi odprtega prostora v okolici tovarne, s katero naj bi izboljšali dostopnost in prehodnost nekdanjega industrijskega območja ter izboljšali kakovost ureditev na celotnem območju Petkovškovega nabrežja, Trubarjeve ceste in Rozmanove ulice.

K prenovi Roga namerava MOL pritegniti zasebni sektor, ki naj bi priložnost zase prepoznal v komercialnem programu. Projektna naloga, ki je osnova za natečaj, vključuje veliko novih stanovanj višje in visoke kakovosti, gostinsko turistične, trgovske in poslovne zmogljivosti. Po obnovi naj bi območje tovarne Rog obsegalo približno 42.000 m² bruto površin. Od tega naj bi zasebnim vlaganjem namenili tretjino površin (12.800 m²). Kar polovico predvidenih površin (21.000 m²) bodo zasedle garaže, na preostalih 20% pa bo mesto zagotovilo 8.200 m² površin za različne javne programe.

Konservatorske smernice, priložene nalogi, se ukvarjajo predvsem z zgradbo nekdanje tovarne, ki jo odlikuje zanimiva armiranobetonska konstrukcija. Ostale tovarniške stavbe, razen delavnice na dvorišču, so arhitektonsko manj zanimive in jih bo ob rekonstrukciji območja mogoče odstraniti. Delavniška stavba je v konservatorskih smernicah predvidena za revitalizacijo in umestitev novih vsebin.

Predviden rok oddaje natečajnih elaboratov je 30. september 2008, razpisane nagrade so spodobne, 28.500 €, 18.500 € in 11.200 €. Natečaj je odprt za vse državljane EU, vendar do nedelje še ni bil objavljen v elektronskem uradnem listu EU. Ocenjevalni komisiji načeljuje nekdanji predsednik DAL Miha Dešman, njegov namestnik je vodja službe za urejanje javnih površin in prenovo na Oddelku za okolje in prostor MOL Karel Pollak, člani pa so še podžupan Janez Koželj, Matej Blenkuš, Darja Lesjak, Andrej Mlakar in Nande Korpnik.


Več:
>>Natečaj za ureditev območja tovarne Rog / natečajno gradivo
>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

rog
spodbujanje javne debate, 28.8. 2008, 15:09

nocem zasebnega partnerstva!
sem od vseh!


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Natečaj za območje tovarne Rog
natečajno gradivo

Območje natečaja


Programska shema

na vrh