info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
23. 6. 2008

Kolektivna inteligenca za evropsko javno dobro

Blaž Križnik, Matjaž Uršič
V Parizu se je 13. in 14. junija odvijala prva Evropska konferenca prebivalcev velikih mest, na kateri je okoli 150 predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij ter prebivalcev iz številnih evropskih mest govorilo o njihovem vključevanju v politično življenje in proces lokalne demokracije. Konferenco je v sodelovanju s Fundacijo Genshagen iz Berlina, Novo bolgarsko univerzo iz Sofije, Univerzo v Ljubljani, Evropskim združenjem za obrambo človekovih pravic in Fundacijo za družbene in humanistične znanosti organizirala Evropska hiša v Parizu.

Konferenca v Parizu je bila sklepni dogodek v vrsti številnih tematskih seminarjev in delavnic, ki so jih omenjene institucije v zadnjem letu organizirale v Parizu, Berlinu, Sofiji in Ljubljani. Na predhodnih tematskih seminarjih so udeleženci obravnavali vprašanja povezana z boji za ohranitev javnega prostora v mestih, enakimi možnostmi za izobraževanje, vključenostjo mladih v mestno življenje, trajnostnimi oblikami mobilnosti, vključevanjem prebivalcev v načrtovanje in upravljanje mest in pomenom kreativnega gospodarskega sektorja za razvoj na lokalni ravni. Glede na sklepe tematskih seminarjev in delavnic so udeleženci pripravili vsebinska izhodišča za konferenco v Parizu.

Delo na konferenci je potekalo v obliki štirih problemskih delavnic, na katerih so udeleženci razpravljali, kako rastoče priseljevanje v Evropsko unijo in notranje migracije vplivajo na proces delovanja lokalne demokracije v evropskih mestih in na uveljavljanje političnih pravic, ki naj jih neodvisno od državljanstva zagotavlja bivališče v Evropski uniji (European residence citizenship). Poleg tega so obravnavali tudi primere družbeno-prostorskega in političnega izključevanja v različnih evropskih mestih. Kljub siceršnjim družbenim, gospodarskim in kulturnim razlikam med evropskimi mesti se njihovi prebivalci srečujejo s precej podobnimi težavami. Udeleženci so se tako seznanili tudi s primeri dobrih praks, ki jih v tem pogledu že uveljavljajo nekatera evropska mesta.

Udeleženci prve Evropske konference prebivalcev velikih mest so v sklepni izjavi pozvali institucije in prebivalce v Evropski uniji k aktivnostim, ki naj ustvarijo pogoje za oblikovanje skupnega Evropskega javnega prostora, v okviru katerega bi bile vsem prebivalcem zagotovljene politične pravice ne glede na njihovo nacionalno pripadnost ali urejenost statusa bivališča. Pri tem je potrebno na evropski ravni utrditi in razširiti prakse vključevanja in strmeti k večji inkluzivnosti v procese lokalne demokracije v evropskih mestih. Izjava podrobneje opredeljuje štiri glavne vidike zagotavljanja večje svobode in vključevanja prebivalcev evropskih mest v proces lokalne demokracije. V tem smislu je posebna pozornost namenjena večji stopnji inkluzivnosti prek zagotavljanja ustreznih državljanskih pravic, preprečevanju razslojevanja prebivalstva, obnavljanju lokalnih demokracij in oblikovanju "nove kolektivne inteligence" za javno dobro.


Več:
>>Evropska konferenca prebivalcev velikih mest / sklepna izjava
>>Evropska hiša v Parizu (Maison de l'Europe, Paris)
>>Boji za mestni prostor TrajekT 14.04.2008

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Evropska konferenca prebivalcev velikih mest / sklepna izjava
Evropska hiša v Parizu (Maison de l'Europe, Paris)
Boji za mestni prostor TrajekT 14.04.2008na vrh