info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 7. 2008

WTO deregulira občinski urbanizem

Matevž Čelik
Nov predlog za deregulacijo notranjih trgov, ki ga je pripravila Svetovna trgovinska organizacija (WTO), bi lahko imel znatne posledice na delovanje in pristojnosti urbanističnih služb v mestih. Vpliva lahko na urbanistične ukrepe povezane s coniranjem, usmerjanjem namenske rabe ter določanjem drugih smernic in kriterijev za oblikovanje zgradb in ureditev.

Gre za nov nabor uredb, ki bodo vplivale na način, kako vlade regulirajo različna področja. Na nivoju lokalnih oblasti bi to lahko odprlo vprašanja cele vrste občinskih regulacijskih orodij, finančnih mehanizmov in meril, kar bi lahko spodkopalo zmožnost lokalnih oblasti, da učinkovito uravnavajo rabo zemljišč znotraj meja območij, ki spadajo pod njihovo pristojnost.

Konec januarja je predsedstvo malo poznanega komiteja WTO, Delovne skupine za regulacijo notranjih trgov, izdalo osnutek besedila za nove zavezujoče omejitve v zvezi z regulacijskimi mehanizmi, ki jih uporabljajo vlade na različnimi področjih. Te omejitve se imenujejo "domestic regulation disciplines" in naj bi jih prenesli v amandma k obstoječemu Splošnemu sporazumu o trgovini in storitvah (GATS), ki se nanaša na vse nivoje oblasti, vključno z občinami. Amandma naj bi najbolj vplival prav na upravljanje na lokalni ravni, saj so se nacionalne vlade v okviru GATS že zavezale, da bodo sporazum izvajale tudi na področjih, ki jih regulirajo občine. Kljub temu, da naj bi sporazum kmalu stopil v veljavo in bi njegove pomanjkljivosti lahko imele občutne posledice za mesta po vsem svetu, pogajalci WTO niso izdelali in javno objavili še nobene ocene, kakšne posledice naj bi imeli njihovi predlogi za lokalne skupnosti.

Nove uredbe priznavajo pravico do reguliranja mest s ciljem doseči "nacionalne cilje", izbrisali pa so opombo pod besedilom, ki je pojasnjevala, da to vključuje tudi "sub-nacionalne" cilje. Izločitev "sub-nacionalnih" ciljev je problematična za številne države, ki različne storitve regulirajo na lokalnem nivoju. Nove uredbe so bile torej očitno začrtane brez upoštevanja regionalnih in lokalnih oblasti. Namesto tega zahtevajo le, da so postopki, v katerih se poslovni subjekti soočajo z upravo, kar se da poenostavljeni. Poenostavljanje na področju urbanistične regulacije mest pa bi lahko pomenilo omejevanje oblasti na različnih stopnjah, v primerih, ko je zahtevano večkratno preverjanje različnih projektov in pobud s strani uradnih organov.

Cilj WTO je zagotoviti podjetjem, ki iščejo dovoljenje za opravljanje določenih storitev kot so trgovski, športno-rekreacijski ali stanovanjski kompleksi, da bodo pristojne organe za dovoljenje lahko zaprosila samo enkrat. Problem je, da v mestih obstaja cel nabor postopkov, ki spadajo pod jurisdikcijo občinskih uprav in drugih nivojev oblasti. Med temi so, denimo, državna najemna stanovanja, vzdrževanje vodnih bregov, prometna infrastruktura in drugo.

Predlagane uredbe WTO bodo vplivale na "merila, ki se nanašajo na" podeljevanje pristojnosti, preverjanje kvalifikacij in postopkov ter tehničnih standardov. Ne nanašajo se torej le na dejanjske zahteve in standarde, ki jih postavljajo občine, temveč na katerekoli ukrepe vlad, ki zadevajo to področje. Pod vprašanjem so tudi odločitve občinskih svetov, ki se nanašajo na pogodbena razmerja in podeljevanje koncesij (taksistom, prodajalcem hrane in drugim specializiranim ponudnikom). Še bolj dramatična je možnost, da bi deregulacija lahko vplivala na vse vidike procesov razvoja. Ob tem, da bi nove uredbe lahko vplivale na dovoljenja povezana z graditivjo objektov in njihovo upravljanje ter rabo, je izrazila zaskrbljenost celo delegacija ZDA.

Uveljavljanje različnih meril in usmeritev je v ospredju inovativnih občinskih politik. Opredelitev standardov v uredbah WTO pa je tako široka, da lahko vpliva na vse: od standardov povezanih z namensko rabo zemljišč, do značilnosti razvoja na posameznih lokacijah in konec koncev na urbanistične pogoje ter standarde za trajnostno gradnjo, ki se s težavo šele uveljavljajo.

Kandski strokovnjaki na portalu Planetizen opozarjajo, da bi ohlapne opredelitve v predlagani uredbi WTO omogočile številne kršitve in izsiljevanja, ki bi vplivale na kakovost prostora v mestih. Medijsko pokrivanje pogajanj v okviru WTO je šibko, večjae pozornost pa je običajno deležno le področje kmetijstva. Ne glede na to, da Delovna skupina za regulacijo notranjih trgov v okviru GATS ni bila deležna posebne pozornosti, bi njene odločitve lahko povzročile trajne in zavezujoče omejitve s pomembnimi posledicami za občine. Osnutek uredbe o regulaciji notranjih trgov bi si zato po vsem sveto zaslužil široko razpravo med prostorskimi načrtovalci in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s politikami na lokalnem nivoju, opozarjajo na portalu Planetizen.


Več:
>>New WTO Rules Could Threaten City Planning
. Planetizen 10.07.2008

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

kvizko
Odpirajte prave teme, 27.7. 2008, 19:39

Urbanističnih služb v mestu (Ljubljani) nimamo, trajnostne gradnje tudi ne, tako da bi na tem mestu morali raje razpravljati o tem, kdo diktira ljubljanski urbanizem. Sodeč po Bavčarjevi objavi prodaje zemljišč ob Šmartinski cesti najugodnejšemu kupcu, gre za omogočanje pobiranje ekstraprofitov iz naslova spremembe namembnosti zemljišča pod krinko javnozasebnega partnerstva. Industrijska zemljišča, ki jih spremeniš v mešana, namreč navržejo hudo razliko. Kvadratni meter namreč z 200 lahko skoči na 1000 evrov, pri čemer je vprašanje, kaj bodo od tega imeli odpuščeni delavci (bodo dobili visoke odpravnine, ali jih bodo poslali na zavod za zaposlovanje?), kaj Ljubljančani (staroselci in novi prebivalci) in kaj MOL ter država (davki, urbanistične pogodbe?). Za bati se je, da bodo profitirali le tisti, ki jih nekateri označujejo za tajkune, raja pa bo spet izvisela. Tudi v primeru Roga, Spodnje Šiške (Slovenijavino) in še kje, gre za podobno reč.

Matevž Čelik
Prave teme, 28.7. 2008, 14:16

Preobrazba industrijskih območij v nove predele z raznoliko mešano rabo (stanovanji, poslovno trgovskimi, kulturnimi in športnimi objekti, novimi parki) pomeni povečevanje kakovosti prostora in večjo kakovost bivanja tudi za okoliška območja, kjer živijo staroselci. Nove dejavnosti in ureditve v prenovljenih območjih so namenjene tudi njim. Razvoj prostora ob Šmartinski cesti je resnično pomemben za Ljubljano. Nove ureditve bodo povezale mestno središče in BTC, od česar bo koristi imelo celo mesto. Ljubljana lahko postane kompaktnejša, mestni prostor v tem delu bolje povezan, zanimivejši in kakovostneje urejen.

Sodobni urbanizem ne nastaja z diktatom temveč s partnerskim dogovarjanjem. Za urbano preobrazbo je smiselno uporabiti tudi denar zasebnih podjetij, normalno pa je, da je njihov vpliv na razvoj mesta omejen. Dejstvo je, da velike preobrazbe mest povsod po svetu potekajo v sodelovanju z zasebnim sektorjem in normalno ter pohvalno je, da do takšnega sodelovanja prihaja tudi v Ljubljani. Ambicija po ustvarjanju dobička in rasti je nekaj pozitivnega in lahko bi jo počasi nehali satanizirati... Upravičen cilj vsakega podjetja je, da posluje z dobičkom in v dobrih partnerstvih mesta zasebnim partnerjem omogočajo ustvarjanje dobička na račun njihovih vlaganj v izboljšave skupnega mestnega prostora.

Zadrževanje industrijske rabe na strateških lokacijah znotraj mesta že dolgo ni več smiselno. Sprememba rabe na teh območjih velja za strokovno utemeljen ukrep in jo je zato pač nemogoče označiti za špekulacijo. Delitev dohodkov v podjetjih, nepravičnost in razslojevanje družbe je seveda tema, ki jo je nemogoče povsem izvzeti iz konkretnega konteksta. Vendar s kakovostjo prostorskih in urbanističnih rešitev ter ukrepov nima nikakršne zveze.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
WTO Rules Threaten City Planning
Planetizen 10.07.2008Dubai


Los Angeles


Ljubljana

na vrh