info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
27. 10. 2003

Prostori igre

Maja Simoneti, Ana Kučan
Pretekli torek, 21.oktobra 2003 je v prostorih društva Logum na Slomškovi 7 v Ljubljani predstojnik Oddelka za krajinsko arhitekturo prof.dr.Ivan Marušič odprl razstavo, ki spodbuja k razpravi o prostorskih potrebah otrok v mestu in predstavlja s tem povezano delo krajinskih arhitektov. Razstava skozi niz študentskih del razkriva vpogled v del pedagoškega procesa oblikovanja krajinskega arhitekta. S prispevki povabljenih krajinskih arhitektov pa razstava nakazuje, kako se neobremenjena študentska raziskovanja lahko opredmetijo v stvarnosti. Razstava bo na ogled do 1.decembra 2003.

Težišče razstave so študentska dela, ki prikazujejo proces snovanja prostorov za otroško igro. Večina primerov obravnava okolice osnovnih šol. Študentje so v svojem delu iskali možnosti za načrtovanje novega tipa "šolskega vrta", prostora učenja, sprostitve, igre, empatije in ustvarjalnosti. Predstavljene so seminarske naloge študentov 2. letnika iz večletnega obdobja, od leta 1997 do 2003, nastale pri predmetu Načrtovanje odprtega prostora, ki ga vodi doc. dr. Ana Kučan. Namen predmeta je pri študentih razvijati sposobnost ustvarjalnega iskanja z nastavljanjem večjega števila možnih rešitev in izborom končne zasnove ter hkrati razvijati sposobnost generiranja krajinske oblike. Študentje se pri predmetu seznanijo s problemi in vsebino oblikovanja odprtega prostora, z vprašanji avtonomnosti in vzajemne povezanosti z drugimi prostorskimi strukturami. V procesu dela sintetizirajo prostorska, psihološka in socialna izhodišča za oblikovanje ustreznih okolij za otroke, opredelijo vlogo in pomen šolskega vrta, otroških igrišč in drugih prostorov za razvoj psihofizičnih in socialnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Cilj teh študijskih projektov je izboljšati ustvarjalno iskanje načrtovalskih rešitev, predvsem z razvijanjem enakovrednih alternativ, in nadgraditi sposobnost generiranja krajinske oblike iz naravnih danosti prostora kot oblikovalskih izhodišč.

Niz razstavljenih del študentov obravnava okolico osnovnih šol na pravih in namišljenih lokacijah. Druga študentska dela kažejo "prostor igre" v manjših mestnih ureditvah. Gre za prostor svobode in prilagodljivosti, ki programsko ni preveč določen in nudi uporabnikom možnost izbire. Razstavljena so študentska dela: Tine Demšar, Vesne Draksler, Petre Fučka, Milane Klemen, Tine Verbič, Maje Trnkocy, Ane Krebelj, Tanje Maljevac, Dušana Stuparja, Nine Urh in Petre Vertelj.

Dve deli, diplomska naloga Polone Marinček, Otroško igrišče - načrtovalska izhodišča za vključevanje otrok s posebnimi potrebami in Letna šola hoje z otroškim igriščem, ki jo je za potrebe rehabilitacijskega centra Soča v Ljubljani kot del natečajnega projekta več avtorjev zasnovala Darja Matjašec, predstavljata možnosti za oblikovanje vzpodbudnih in ustvarjalnih okolij za otroke s posebnimi potrebami. Medtem ko diplomsko delo sistematično razgrinja povezavo med posebnimi potrebami otrok z različnimi omejtivami pri rabi prostora in prostorskimi prilagoditvami, je projekt Letne šola zrela načrtovalska rešitev, ki vključuje "posebna izhodišča" v oblikovanje prostora. Zaključki diplomskega dela med drugim opozarjajo na splošno odsotnost otrok s posebnimi potrebami v odprtem prostoru, oblikvolaska rešitev ob prizidku novega otroškega dela rehabilitacijskega inštituta Soča pa izpostavlja značilnosti posebej urejenega prostora. Stična točka obeh del je, ugotovitev, da so "prilagoditve" lahko univerzalne in privlačne tudi za druge uporabnike, zdrave otroke in odrasle.

Dva primera sodobne ureditve prostorov za igro predstavljata Otroško igrišče ob ribniku v parku Tivoli v Ljubljani, ki je delo Dušana Ogrina in Davorina Gazvoda ter Ureditev okolice nove stavbe Osnovne šole ob Rinži v Kočevju, ki je delo Ane Kučan. Prostor otroškega igrišča v Tivoliju je zgrajen z uporabo vnesenih reliefnih prvin, večjih in manjših gričev, s čimer je ustvarjena dinamika prostorske zasnove. Ograjen prostor igrišča v Tivoliju ponuja uporabnikom več različnih igralnih okolij in možnost za varno prehajanje iz enega v drugo. Prostor deluje kot poligon za vrstniško in medgeneracijsko druženje in preizkušanje moči.

Ureditev okolice Osnovne šole ob Rinži ohranja misel "šole v gozdu" ki so jo z novo stavbo zastavili arhitekti Nicholas Dodd, Tadej Glažar, Arne Vehovar in Vaso J. Perović. Razgibano prostorsko zaporedje novega tipa "šolskega vrta" izhaja iz krajinskih značilnosti lokacije - spontano razvitega reliefa in notranje strukturiranosti gozda. Strogo racionalnost objekta obda z bolj sproščeno strukturo, pri čemer programske enote igrišč vstavlja v gozd kot samostojne objekte: s tem gozd strukturira in naseli, ne da bi mu pri tem okrnila videz prvinskosti. Uigrana celota rešitve osnovne šole ob Rini v Kočevju je prepričala tudi komisijo za podelitev Plečnikove nagrade leta 2003.

Naloga o otroških igriščih v Ljubljani, ki jo je izdelala Maja Simoneti s sodelavci, je ena redkih tovrstnih domačih raziskav, ki sistematično analizira razmere v prostoru in rešitve povezuje s potrebami otrok in mladostnikov. Kombinacija terenskega dela, načrtovalske analize in študija literature je omogočila predstavitev stvarnega modela za reševanje problematike na ravni mesta in oblikovanje niza posamičnih pomembnih vsebin, ki naj vodijo urejanje prostora za potrebe otrok in mladostnikov. Ugotovitve raziskave niso ozko vezane samo na Ljubljano. Raziskava med drugim sporoča, da otroška igrišča že dolgo ne zadovoljujejo več potreb otrok in mladostnikov in usmerja pozornost v urejanje otrokom prijaznega mesta. Pot do tako smelega cilje usmerja k povezovanju, pristojnih, zainteresiranih, sredstev in ljudi, tudi otrok in mladostnikov.


Več:
>>Log-um
>>Prostori otroške igre / A.beseda / Večer 23.10.2003

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Razstava del študentov krajinske arhitekture pod mentorstvom docentke dr.Ane Kučan oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in del krajinskih arhitektov docenta dr. Davorina Gazvoda, Polone Marinček, Darje Matjašec, profesor Dušana Ogrina in mag. Maje Simoneti.

Foto: Urška Kranjc, Dušan StuparTrg, uporaben za igro.


Tudi mestni otroci s starši na trati.


Uporabno preddverje banke.

na vrh