info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
31. 7. 2008

Več mednarodnih natečajev?

Matevž Čelik
V Sloveniji še ni prišlo do organizacije pravega mednarodnega arhitekturnega natečaja, morda pa si ga lahko obetamo v prihodnje. Za enega od dveh direktorjev komisije za mednarodne natečaje pri Mednarodni zvezi arhitektov (UIA) je bil na kongresu v Torinu imenovan Tomaž Kancler. Njegov mandat bo trajal tri leta, opravljal pa ga bo skupaj s Kitajcem Cui Kaijem in desetimi komisarji.

Tomaž Kancler je leta 2001 kratek čas opravljal delo državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor. Sicer že več let zaseda mesto predsednika mariborskega društva arhitektov in je član upravnega odbora Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Poleg tega vodi svojo arhitekturno pisarno Spring.

Komisija za mednarodne natečaje je eno od treh teles UIA, ki so zadolžena za operativno delo zveze. Že več kot 40 let UIA mednarodne natečaje izvaja na podlagi "Pravil za mednarodne natečaje", ki jih je začrtala skupaj z organizacijo UNESCO in jih je tudi sprejela generalna konferenca UNESCO. Pravila določajo pogoje za razpis in potek mednarodnih arhitekturnih natečajev in uveljavljajo pravice in obveznosti razpisovalcev in natečajnikov. UIA je s strani UNESCO ekskluzivno zadolžena, da zagotavlja spoštovanje teh pravil in odobri natečaje, ki so razpisani v skladu z njimi.

Natečaji, ki jih organizira UIA odmevajo v strokovni in širši mednarodni javnosti. Izkušnje, ki jih je nabrala skozi leta, zagotavljajo izjemnost rešitev, ki običajno postanejo nove znamenitosti. Med rezultati natečajev, ki jih je organizirala UIA najdemo tudi sydneysko opero, pariški center Georges Pompidou in novo aleksandrinsko knjižnico v Egiptu.

Načeloma so vsi javni arhitekturni natečaji v Sloveniji od sprejema Zakona o graditvi objektov leta 2002 in Pravilnika o javnih natečajih leta 2004 odprti za evropske udeležence in objavljeni tudi v uradnem listu Evropske unije. Vendar razen pri natečaju Šmartinka, ki je bil razpisan v sodelovanju z Svetom evropskih prostorskih načrtovalcev ECTP, slovenski natečaji niso pritegnili mednarodne udeležbe. Razpisi so običajno pripravljeni samo v slovenskem jeziku, udeleženci pa morajo v slovenščino prevesti tudi elaborate.

Imenovanje Tomaža Kanclerja na ugledno mesto v telesu, ki organizira mednarodne natečaje bi bila lahko vzpodbuda in priložnost, da v projekte za najpomembnejše javne stavbe in ureditve, ki bodo predmet natečajev v prihodnjih letih, pritegnemo širše sodelovanje evropskih in svetovnih strokovnjakov.


Več:
>>UIA Working Bodies

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 7.8. 2008, 09:14

"Pravila za mednarodne natečaje" bi lahko bila prenešena tudi v naša "pravila za natečaje" - sedaj lahko rečemo, da še zdaleč niso zadovoljiva!
Več pozornosti bo treba posvečati "razpisnemu gradivu za natečaj", da ne bo v nasprozju z zakoni stroke - tako urbanistične, kot na področju projektiranja objektov. Prav to se namreč dogaja - natečajno gradivo ne zagotavlja spoštovanja zakonodaje (primer "sodne palače" in odnosa do veljavnega zazidalnega načrta ...)


Kritik
Kot jaz vem..., 7.8. 2008, 15:41

...je bilo pri sodni palači kot problematično izpostavljeno prav dosledno spoštovanje zakonodaje in zazidalnega načrta v natečajnem gradivu. Se pa strinjam, da bi bilo natečajnim nalogam potrebno posvečati več pozornosti predvsem v smislu usmerjanja natečajnikov k pravim ciljem, ki v nalogah pogosto sploh niso opredeljeni...

Anonimnez
Kot jaz vem..., 13.8. 2008, 15:48

izpostavljeno je bilo dosledno spoštovanje samo dela določil zazidalnega načrt - namembnost lokacije po ZN je bila popolnoma prezrta (in s tem umestnost programa in prostorske možnosti z njegovo umestitev) - predviden je bil poslovno trgovski objekt in ne objekt družbene dejavnosti - sodišče - zato so se pa pri izboru rešitve natečaja vprašljivo verodostojno obešali na oblikovne pogoje ZN - farsa!!

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Tomaž Kancler
na vrh