info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
11. 8. 2008

Nadzor v rokah lokalnih prebivalcev

M.Č.
Z belo knjigo britanske vlade za "opolnomočenje skupnosti" naj bi Otok postal zgled, kako končno na pravilen način uravnavati razmerja med državo, davkoplačevalci in razvojem v lokalnem okolju. Dokument z naslovom "Communities in Contorol - Real People, Real Power", ki ga je vlada Gordona Browna izdala prejšnji mesec, naj bi temeljito posegel v uveljavljene načine sprejemanja odločitev.

Nameni in cliji dokumenta, ki naj bi vplival tudi na prostorsko načrtovanje, so v uvodu na kratko povzeti v 58 točkah, med katerimi je tudi naslednja: "Hočemo prenesti oblast, vpliv in odgovornost stran od obstoječih centrov moči v roke skupnosti in posameznikov, državljanov. Zato ker verjamemo, da sami lahko sprejemajo težke odločitve in rešujejo kompleksne probleme. Vloga države bi morala biti, da postavi nabor nacionalnih prioritet in minimalnih standardov ter zagotavlja podporo in pošteno delitev virov."

S tem namenom nameravajo Britanci v prihodnjih treh letih izvajati številne aktivnosti, ki naj bi prebivalcem pomagale do znanja o tem, kako naj se vključijo v različne demokratične procese, med katerimi so tudi obravnave prostorskih dokumentov, na drugačen način, kot s protesti ali organiziranimi poskusi vplivati na že predlagane prostorske načrte. Lokalni prebivalci naj bi z zgodnješim sodelovanjem pri načrtovanju znotraj sistema prostorskega načrtovanja tako pridobili več vpliva. Vlada bo zagotovila posebna sredstva, da bi podprla njihovo vključevanje v procese načrtovanja in izobrazila načrtovalce za delo z ljudmi. Samo za ta del bo vlada med letoma 2009-2011 namenila 6,5 mio funtov.

Posebno poglavje je namenjeno mladim. Za njihovo vključevanje v procese odločanja so ustanovili poseben razvojni sklad, namenjen podpori ustanovam pri zagotavljanju kadrov, ki bodo skrbeli, da bo za mlade dobro poskrbljeno. Usposabljajo tudi mlade svetovalce za pomoč državnim in občinskim organom pri oblikovanju takšnih politik in načrtov, da bodo ustrezali tudi potrebam mladih.

Ob tem vlada pripravlja tudi nov Zakon o načrtovanju (Planning Bill), ki naj bi uvedel nov režim lokalnih davkov za investitorje, ki bo neposredno vezan na dobiček pri posameznih projektih. Bela knjiga za opolnomočenje skupnosti govori tudi o vključevanju ljudi v odločanje o porabi sredstev, kar bi po mnenju analitikov lahko pomenilo konec utečenim postopkom načrtovanja, v katerih lokalni prebivalci le formalno lahko podajajo pripombe na razgrnjena gradiva, v resnici pa so projekti začrtani in predpisane javne razprave nanje nimajo nikakršnega vpliva. Vendar kritiki novega zakona opozarjajo tudi, da bi spremembe, ki bi prebivalcem omogočile neposreden vpliv na porabo sredstev, pridobljenih od investitorjev, lahko vodile v "podkupovanje" prebivalcev. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi ljudje ob ponujenih vlaganjih zanemarili skladen prostorski razvoj.


Več:
>>Communities in Control (*.pdf 1,7 MB)
>>Planning Bill 2007-08

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Martina
Brez naslova, 14.8. 2008, 09:13

Prostorski akti so podvrženi presojam glede varstva okolja, torej okoljevarstveni zakonodaji, ta pa vključuje javnost v razvoj vsebine dokumentov, ki vplivajo na bodoče učinke v okolju že v najzgodnejših fazah - vse to je zajeto v EU Direktivah... - velja tudi za naše območje, države Slovenije

Bojan
To ni nobeno vključevanje..., 19.8. 2008, 10:21

Slovenska vlada nima strategije za vključevanje javnosti v razvojne razprave. Zakonodaja, ki ureja sodelovanje javnosti pri usmerjanju razvoja, pokriva samo urejanje prostora in tudi na tem področju je vtis, da je omogočanje sodelovanja javnosti v razpravah samo nujno zlo. Utečeni postopki oblikovanja prostorskih in urbanističnih dokumentov, v katerih lokalni prebivalci le formalno lahko podajajo pripombe na razgrnjena gradiva, v resnici pa so projekti začrtani in predpisane javne razprave nanje nimajo nikakršnega vpliva so daleč od trajnostnega. Sklicevanje na EU direktive nima Nobenega smisla, saj same po sebi, dokler slovenska vlada nima jasnega cilja, kako jih uporabiti in kaj z njimi doseči, ne bodo vplivale na kakovost razvoja v Sloveniji...

Anonimnez
Brez naslova, 20.8. 2008, 16:32

"Sklicevanje na EU direktive nima Nobenega smisla, saj same po sebi, dokler slovenska vlada nima jasnega cilja, kako jih uporabiti in kaj z njimi doseči, ne bodo vplivale na kakovost razvoja v Sloveniji..."
Potem pa prisiliti vlado z aktivno civilno iniciativo, da bo pravilno izvajala, kar je zahtevano, dogovorjeno, uzakonjeno


mburger
odgovor anonimnežu, 21.8. 2008, 10:27

Anonimnež zapiše: Potem pa prisiliti vlado z aktivno civilno iniciativo, da bo pravilno izvajala, kar je zahtevano, dogovorjeno, uzakonjeno

Za ta stavek se borim intenzivno zadnjih petnajst let, sem si zato umazal ročice s politiko, sem zato izgubil dobro ime, kot je rekla pred kratkim soseda v bloku kjer stanujem...

Se splača, se ne splača, tuhta vsak med nami, izpostaviti svoje ime za civilno iniciativo, ko vidiš nepravilnost, ko ti zdrava pamet pove kaj je bolj prav, ko ti strokovna vest nalaga da... se splača, se ne splača..

Anonimnež?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh