info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 8. 2008

Skrivnostna arhitekturna politika

Matevž Čelik, Maja Simoneti
Konec junija je Direktorat za prostor na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) v javnost posredoval Osnutek gradiva za arhitekturno politiko (AP) z dvema prilogama. Prva navaja primere načinov izvajanja arhitekturne politike, druga pa kratko analizo arhitekturnih politik nekaterih evropskih držav.

V prilogi dopisa je tudi Ljubljanska deklaracija na temo 'Urbana prenova in podnebne spremembe', ki je bila sprejeta 17. junija 2008 na sestanku UO Evropskega foruma za arhitekturne politike in obravnavana na odboru za kulturo Sveta Evrope.

Mnenja in predloge na gradivo na direktoratu pričakujejo do konca avgusta na naslovu: danica.gradisar@gov.si. Seznam prejemnikov gradiva ni dosegljiv, je pa iz spremnega dopisa generalne direktorice jasno, da bo širše posvete o gradivu izvajala Zbornica za arhitekturo in prostor z organizacijo posvetov na sedežih regionalnih društev arhitektov.

Nedvomno oblikovanje pomembnega dokumenta kot je nacionalna AP zanima številne strokovnjake, ki delujejo na različnih področjih arhitekture, pa tudi mnoge uporabnike njihovih storitev. S pripravo nacionalne politike na področju arhitekture Slovenija stopa po poti arhitekturno razvitih evropskih držav, ki so tovrstne dokumente pričele izvajati že v začetku devetdesetih. Ob tem se poraja vprašanje o načinu oblikovanja AP in vključevanju zainteresiranih v pripravo dokumenta. Če AP ne bo pisana na kožo registriranim načrtovalcem, prostorskim sektorjem v javni upravi, organizacijam, ki delujejo na področju promocije in izobraževanja, se lahko zgodi, da bi slovenska AP lahko postala le še eno od lepo zvenečih besedil, ki so po sprejemu utonila v pozabo.

Pripombe in predlogi, ki naj bi jih podali v internem elektronskem dopisovanju imajo omejene možnosti da bi jih konstruktivno vključili v končno besedilo dokumenta. Predvsem pa se takšna pasivna oblika vključevanja v postopek ne zdi smiselna, ker MOP ni zagotovilo, da bi bil osnutek AP javno dostopen in ni jasno opredelilo načina, kako se podajajo pripombe in kako bodo obravnavane v nadaljnjem postopku. Javna obravnava bi morala biti uradno razpisana vsaj na spletnih straneh MOP, pa tudi ZAPS. Ker je rok za podajanje pripomb praktično že potekel, preden je večina zainteresiranih zanj sploh izvedela pa bi ga bilo potrebno podaljšati vsaj za en mesec.

Tudi če bo javna razprava med arhitekti, urbanisti in krajinskimi arhitekti uspešno izvedena, se poraja še vprašanje kako v razpravo vključiti različne druge skupine strokovnjakov, od katerih bo odvisen uspeh izvajanja arhitekturne politike v praksi. Med njimi bi zaradi vsebin AP, ki se nanašajo na tehnološke in tehnične rešitve morala biti vsaj še IZS. Vsebine, ki se nanašajo na kulturno dediščino, odprt javni prostor, promocijo in inovacije, zadevajo mestne urbanistične službe, pristojne za varstvo kulturne dediščine, Arhitekturni muzej in Službo vlade za razvoj. Glede na vsebine o visokošolskih učnih načrtih bi v pripravo AP morale biti intenzivno vključene fakultete, zaradi dopolnitev učnih načrtov, ki naj bi jih AP naložila osnovnim in srednjim šolam pa bi morala biti opravljena tudi razprava z Nacionalnim kurikularnim svetom.

Ker se rok za zbiranje pripomb se izteka, Trajekt objavlja gradivo, ki širši strokovni in zainteresirani javnosti zaenkrat ni dostopno ter tako spodbuja premislek o predlogu AP ter vabi k predstavitvi stališč.


Več:
>>Arhitektura in kakovost grajenega okolja
/ osnutek gradiva za arhitekturno politiko (*.doc 300 kB)
>>Predlog za dopolnitev analize stanja...
/ Viktor Pust (*.doc 50 kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Prostorc
Brez naslova, 26.8. 2008, 23:04

Mislim, da ni potrebno zganjati panike. Do 22. septembra ni več tako daleč, potem se pa garnitura na MOP-u malček zamenja in z njimi tudi AP, ZAID....

Maja
javna razprava- add informandum, 29.8. 2008, 11:20

Dokument gre po končani javni obravnavi v medresorsko obravnavo. ZAPS bo javno razpravo organizirala 8.septembra ob 16.00.

prostorc
Brez naslova, 1.9. 2008, 22:42

...in čemu takšno hitenje? Vlada RS se ne namerava več sestati v tem mandatu, edino če bo minister MOP-a podpisal dokument vsaj 19.9.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Slovenija jutri > Otok pred Izolo


Slovenija jutri > Vlada RS je s sklepom št. 117-46/2005 z dne 7/4-2005 imenovala delovno organizacijsko skupino za pripravo zasnove Letalskega muzeja Zahodnoevropske unije

na vrh