info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 9. 2008

Nagrada Maksa Fabianija za leto 2008

.
Letos nagrade Maksa Fabianija niso podelili – strokovna komisija je namesto nje podelila le priznanje, ki so ga prejeli avtorji Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana Ferdo Jordan, Bernarda Bevc, Nina Bizjak Komatar, Karla Jankovič, Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Urška Kranjc, Mery Lončar, Petra Pušnik, Janja Solomun, Petra Vertelj Nared in Jure Zavrtanik.

V ožji izbor za nagrado sta bili izbrani le dve deli, ki ustrezata razpisnih pogojem, in sicer: Preliminarne študije prostorske razvojne strategije občine Bled avtorjev Maje Simoneti, Darje Matjašec in Matevža Čelika (LUZ, zaključek projekta 2006), ter Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana (LUZ, zaključek projekta 2006).

Ker po mnenju komisije, ki so jo sestavljali Peter Bassin, Miran Gajšek, Rajko Sterguljc in Andrej Pogačnik, nobeno delo ni doseglo ravni ali zadostnega širšega strokovnega pomena oz. ni izkazalo opusa avtorjev, ki bi opravičeval nagrado Maksa Fabianija, je v letu 2008 niso podelili. Podelili so le Priznanje Maks Fabiani in sicer Ciljni raziskavi kot osnovi za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana.

Nagrajeni projekt je pripravilo večje število avtorjev različnih strokovnih profilov z veliko mero družbene odgovornosti in okoljske osveščenosti. Gre za obsežno in kakovostno urbanistično raziskovalno stvaritev, ki bo usmerjala bodoči razvoj mesta Ljubljane, poudarila njegovo notranjo prenovo in ohranjala identiteto, služila kakovostni preobrazbi prometa, predmestij, ipd. Z delom so avtorji želeli prikazati in podrobno razčleniti urbano tkivo, kar služi kot osnova za izvedbeni prostorski načrt, izkazali pa so se še s svežo in inovativno grafično predstavitvijo. Komisija je še poudarila, da ciljne raziskave oziroma strokovne podlage šele napovedujejo možnost, da urbanistični načrt Ljubljane postane vidna in kakovostna stvaritev, zato je sklenila, da se ga nagradi s Priznanjem Maks Fabiani.

Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana (strokovne podlage) za novi urbanistični načrt Ljubljane so lahko vzorčne in pomembne za podobne primere novih evropskih prestolnic – zlasti v tranzicijskih državah EU, ki se srečujejo s podobnimi problemi. Zato se delo nominira tudi za ECTP nagrado kot rezultat nacionalne (slovenske) selekcije.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

jasmin
Brez naslova, 22.9. 2008, 22:27

Kako naj to povem na najbolj kulturen način?! Meni se zdi najmanj smešno, da je mesto (Gajšek) podelilo nagrado kar sebi (svojemu teamu) za pripravo prostorskega načrta MOL. Izdelek je daleč od kakšnega urbanističnega presežka in meče slabo luč na Fabianijevo nagrado. Ampak v tej podalpski deželici smo že navajeni, da roka roko umije in bo zato krog v naslednjem koraku, ko bo treba nagrado podeliti nagrajevalcem, spet sklenjen. Skratka, če že nimaš komu podeliti nagrade, je bolje da je ne podeliš nikomur in ta na ta način pridobi na svoji veljavi. Nočem omalovaževati zaslug ekipe, ki je pri tem sodelovala, vendar prostorski plan mesta je domena mesta, kako kakovosten je (ni) pa bo pokazal čas.

mark
Brez naslova, 25.9. 2008, 15:55

Tipično slovensko, fovšija do konca!

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Ustanova Max Fabiani
>>Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Priznanje Maks Fabiani je aktualna realizacija ali delo na področju prostorskega ali urbanističnega načrtovanja oziroma pomembno delo s področja urbanistične teorije, kritike in strokovne publicistike, Nagrada Maks Fabiani pa je vrhunska stvaritev, ki po presoji žirije pomeni najkakovostnejšo prostorsko ali urbanistično realizacijo in projekt slovenskega avtorja. Podeljeno Priznanje Maks Fabiani, ki je osrednja nagrada za dosežke v prostorskem načrtovanju v Sloveniji, je hkrati tudi pogoj za nominacijo za Nagrado EVROPSKEGA SVETA URBANISTOV - ECTP – CEU, za katero se poteguje večje število držav.

Del nagrajene ekipe s priznanjem Maksa Fabianija (na fotografiji od leve proti desni: Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Mery Lončar, Jure Zavrtanik, Bernarda Bevc, Ferdo Jordan, prof. dr. Andrej Pogačnik, predsednik ocenjevalne komisije Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije), manjkajoči del ekipe: Nina Bizjak Komatar, Petra Pušnik, Janja Solomun, Karla Jankovič, Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared; avtor fotografije: Boštjan Košir.
na vrh