info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
24. 9. 2008

Slovenski arhitekti in gradbeniki o dilemah urbanega razvoja
V Ljubljani bo 2. in 3. oktobra v hotelu City III. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, ki jo organizira Svetovni slovenski kongres kot nadaljevanje sklopa tradicionalnih srečanj slovenskih strokovnjakov iz sveta in domovine.

Uvodno predavanje bo imel Janez Hacin iz Švice, sledile pa bodo predstavitve del slovenskih arhitektov iz Slovenije (Bevk Perović arhitekti, Jurij Kobe, Enota) in tujine (dr.sc. Alojz J. Cerar-Švica, Milan Greiner-Švica, Janez Lapajne-Švica, Pedro Fornazarič-Velika Britanija, Viktor Sulčič-Argentina) ter pomembnih dosežkov s področja gradbeništva, ki ga bodo predstavili predstavniki slovenskih gradbenih podjetij. O odnosu med arhitekturo in gradbeništvom bo predaval prof. Venčeslav Šprager iz Nemčije.

Na okrogli mizi »Dileme urbanega razvoja Slovenije« bodo razpravljali o urbanizmu, vodil pa jo bo prof. dr. Andrej Pogačnik. V pripravi je tudi okrogla miza »Krajina kot nosilka prostorske identitete in kakovosti bivanja«, ki jo bo vodila Blanka Bartol.

Organizatorji konference pravijo, da je »varovanje in oblikovanje našega življenjskega prostora ena osnovnih potreb sodobnega človeka. Vsak narod ima svojevrsten odnos do okolja in ga kot takega lahko pomembno zaznamuje. Pri nas smo v zadnjem času priča velikim posegom v prostor, veliko se gradi… Kaj nam svetujejo strokovnjaki - rojaki na tujem? Slovenci imamo namreč v svetovnem merilu lepo število vrhunskih arhitektov in gradbenikov tako v domovini kot v tujini.« Konferenca ponuja priložnost za navezavo osebnih stikov in pogovorov o sodelovanju ter povezovanju, na strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem ali izvajalskem področju.

Ob začetku konference bo na voljo tudi zbornik s prispevki sodelujočih v programu. Kotizacije ni.

Informacije, program, prijave:
>>Svetovni slovenski kongres

Kontakt:
Jana Čop
Tel: 01 24 28 550/560
E: ssk.up@eunet.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Martina
problematika urbanizma in arhitekture v RS, 26.9. 2008, 14:07

Tudi arhitekte z licencami A , poleg tistih z licencami P ter ostale, ki se ukvarajajo s projektiranjem prostorskih ureditev, bi moral zanimati tudi današnji in jutrišnji seminar z naslovom Mesta kot gonila teritorialne kohezije, ki ga pripravljajo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije v okviru "European council of spatial planners" in Mestna občina Ljubljana.

Le zakaj...
...o tem ničesar..., 28.9. 2008, 20:16

...ne vemo

Anonimnez
Brez naslova, 29.9. 2008, 15:48

O takih dogodkih s področja urbanizma bi morala obveščati članstvo ZAPS - ali mogoče vodstvo ZAPS meni, da področje urbanizma višjega - planerskega - nivoja ne spada v okvir "arhitekturne dejavnosti" ZAPS, planerski del je pa očitno nek "nebodi - ga- treba"

Anonimnez
anonimnežu, 30.9. 2008, 00:32

Novica o konferenci je bila na Arhiforumu objavljena že 17. septembra.

Mr. Demanti
Tralala..., 30.9. 2008, 01:20

... novica o DUPPS in ECTP konferenci na Arhiforumu ni bila nikoli objavljena...

Anonimnez
Brez naslova, 1.10. 2008, 17:04

očitno o tem seminarju ni nikjer nič objavljenega? celo na strani DUPPS ne...

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
III. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije
2. in 3. oktober 2008
Hotel City, Ljubljana


>>Svetovni slovenski kongresna vrh