info akcije magazine id mail english
KolizejMnenjaObjectionsProjektRez. ankete
9. 12. 2004

Nova urbanistična os v obliki črke S - vizija Nove Ljubljane

Blaž Lokar
Cilj nove urbanistične zasnove centra Ljubljane je revitalizacija urbanega življenja v centru mesta. Urbanistični premiki bi morali iti v smer, ki omogoča graditev večjega obsega povrsin za različne dejavnosti (kulturne, izobraževalne, trgovske, poslovne), ki bodo privabljale ljudi v center. Le tako bo možno vezati "kritično maso" ljudi, ki bo skrbela za potrebno dinamiko v centru. Tako bomo prišli do urbanega tkiva, ki bo ostalo homogeno (navezano na center) in ne bo migriralo ob vsakem novem projektu v obrobju, poleg tega bo urbano tkivo skrbelo tudi za nadaljni razvoj mesta (samogenerativnost).

Os nove urbanistične zasnove "Nove Ljubljane" bi lahko potekala v obliki črke S. Gre za območje, ki se začne z zasnovo nove železniške postaje. To zavzema Masarykovo in Vilharjevo cesto vse do križišča z Dunajsko cesto. Nadaljujemo pot po Tivolski cesti do križišča z Gosposvetsko, zavijemo v središče mesta, nato nadaljujemo po Slovenski cesti do Aškerčeve, kjer se zopet vrnemo do križišča s Tivolsko, kjer se nahaja zelo zanimivo področje tobačne tovarne.

Ker zagovarjam koncept koncentracije (in ne širjenja mesta), sem zagovornik tudi višjih stavb v mestu. Tudi zato predlagam gradnjo večjega števila stolpnic ob urbanistični zasnovi S, ki bi dalo potreben razvojni potencial temu urbanističnemu konceptu. Tako sta predvideni 2 stolpnici ob Dunajski cesti v načrtih nove železniške postaje, ki naj bi kmalu postale tudi resničnost. Lepo bi se vklapljal v ta koncept načrt "Novi Kolizej", katerega bi bilo smiselno dopolniti z novo stolpnico na lokaciji "Pri starem Figovcu". To območje obkrožajo že obstoječe visokogradnje (Metalka, Lev, Neboticnik), zato bi bila dopolnitev smiselna. Zaželjen bi bil nebotičnik tudi na krizišcu Aškrčeve in Tivolske na območju tobačne tovarne, ker bi tako dobili lepa mestna vrata iz tržaške smeri. Mogoče bi bila taka stavba smiselna tudi na območju kina Vič. Naštete novogradnje bi povečale razvojni potencial tega območja predvsem na poslovnem in kulturnem področju. Stavbe bi načeloma morale vsebovati vsebino, ki spodbuja pretok ljudi skozi cel dan (poslovni prostori, trgovina in zabavni program, stanovanja, izobraževanje). Na ta način bi mesto prišlo do prepotrebnih dejavnosti, v zameno pa bi investitior lahko gradil tud višje stavbe na prej omenjenih lokacijah.

Ze predvidene novogradnje se ujemajo z omenjenim urbanističnim konzeptom. šumi (poslovna, stanovanjska in zabavisčna dejavnost), NUK2 (izobraževalna dejavnost), širitev Drame in Novi Kolizej (kulturna dejavnost), nova železniška postaja.

Ob uresničitvi tega koncepta je pomembna tudi prometna ureditev. Ob predvideni koncentraciji dejavnosti je nujna preusmeritev na javna prevozna sredstva. Posledica bi bila postavitev tramvaja, ki bi omogočal zaprtje Slovenske ceste, promet bi morali omejiti tudi na Gosposvetski cesti. To bi omogočalo ureditev širših peščevskih in kolesarskih površin in ozelenitev ulic, kar bi dodatno pripomoglo k atraktivnosti območja.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

rice
Brez naslova, 9.12. 2004, 13:12

bravo buggy!

Blaz
It's buggy time, 9.12. 2004, 13:49

Hello Blaz, I totally agree with you on this. We must look forward! It is a pity that our scre,our heart of our beloved Ljubljana loses more and more attraction. We must finally start to enhance the areas of our centre with new, new modern buildings- PROGRESSION is the key-word. I hope that not only the colloseum design from our dutch friends, but also more projects like this will be a subject for the people of Ljubljana. Kepp up your enthusiasm on this BLAZ, you are great!! Best regards, rosetta

RE: It's buggy time
its about the people, 9.12. 2004, 14:05

Hello Rosetta, hello Blaz,
well, I cannot agree totaly with you- Of course, the center is impotent for all of us, but you must think of the people to. They go there, where they can live good enough- if you put nice buildings in the hart of Ljubljana it is not esentially impotent for the people to live. So I would say it is good way it is, and to let the city like this.
cheers, tomo


marija
V Ljubljani si lahko ogledate marsikaj, 9.12. 2004, 17:17

Mesto zabave, užitkov, pohajkovanja in rekreacije. But when the people would like to smuggle good from italy, they have no problems, cause some people from their families are working on the boarder... so they can become richer and richer and the areas of our centre started to grow faster and faster... like buggy says. And tomo is a very impotant men I think. I´ve try to find out his telefonnr. So we can drink a Kafu together.
naprej tako


Bobo
Ljubljana - mesto užitka, 16.12. 2004, 16:39

Zdravo kolega!

Tvoja vizija nove podobe in smeri razvoja mestnega jedra je vsekakor zanimiva, vendar pa bi morali s tem v zvezi vendarle opozoriti tudi na nekatere negativne posledice implementacije tvoje zamisli. Sprva bi omenil izredno povečanje števila prebivalstva v mestnem jedru, ki bi v stolpnicah opravljali pridobitno dejavnost ali pa celo prebivali, in s tem v zvezi tudi povečano stopnjo onesnaženja zraka, kot posledico izpušnih plinov številnih avtomobilov. Naslednji problem bi utegnili predstavljati številni zastoji na cestah, saj težko verjamem, da bi sedanja infrastruktura vzdržala povečanje delovnih migrantov in novih prebivalcev mesta. Prav tako utegne nastati še večji problem, in sicer povečanje stopnje organizirane kriminalitete in tatvin, ki sta, upoštevaje številne raziskave, stalna spremljevalca gosto naseljenih urbanih območij. Osebno sem mnenja, da bi bilo morda bolje načrtovati oživljanje relativno slabo razvitih predmestij Ljubljane in tudi drugih večjih mest, saj bi na ta način razbremenili mestno jedro in razvili predmestja, kar bi na dolgi rok tudi znižalo cene nepremičnin. Mislim, da bi se na ta način tudi lažje izoblikovala finančna središča tako mesta Ljubljane, kot tudi drugim večjih mest in na ta način povezoročil velike sinergije. Summa summarum ugotavljam, da bi bilo morda bolje, da bi razvoj mesta Ljubljane potekal po nekem načrtu, ki bi hkrati zajemal tudi razvoj drugij mest oziroma predmetij.

Lp

Bobo


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Blaž Lokar (1976) je zaključil študij ekonomije na Dunaju, kjer je diplomiral z nalogo Neposredne tuje investicije v Sloveniji. Trenutno je zaposlen v podjetju SAP, informacijske tehnologije. Kot zelo zainteresiran meščan Ljubljane želi predstaviti svoj pogled na razvoj mesta. Želi si razvojno naravnano, impulzivno, živahno mesto jedro, prepleteno z različnimi dejavnostmi.


na vrh