info akcije magazine id mail english
Piranski dnevi 2003Trajekt javnoPredavanjaRez. ankete
24. 11. 2003

Predvsem odnos med arhitekturo in uporabnikom

Maja Simoneti
Na 21. Piranskih dnevih arhitekture se je v petek 21.novembra 2003 na Trajektovi matineji zbralo slabih 30 poslušalcev. Sivo vreme in skromno število poslušalcev nista vplivala na izvedbo napovedanega programa. V dobrih dveh urah so Trajektovi sodelavci predstavili šest različnih tem. Iz prispevkov je pozoren poslušalec lahko razbral, da prispevke povezuje predvsem razmislek o odnosu med arhitekturo in uporabnikom.

Preusmerjanje pozornosti arhitektov in ostalih prostorskih načrtovalcev k uporabnikom ni naključje. Kot kažejo rezultati mini Trajektove ankete, večina sodelujočih ocenjuje stopnjo prostorske kulture zelo nizko (ocena 2 na lestvici od 1- slabo do 5 -dobro). Več kot pol vprašanih meni, da je stopnja prostorske kulture samo eno oceno pred najnižjo možno. Ker se tako stroga ocena stanja povezuje z visokim številom odgovorov, ki za stanje krivijo arhitekte, je stroka razumljivo zaskrbljena. Skrb je v največji meri povezana z dejstvom, da kljub pripravljenosti sprejeti krivdo za stanje, vsak od v praksi delujočih še predobro ve, kako omejena je vloga strokovnjaka – načrtovalca pri sprejemanju odločitev.

Prostorska kultura je rezultanta preteklih in novih praks urejanja prostora ter odnosa politike in uporabnikov do načrtovanja, varovanja in razvoja v prostoru. Arhitekti in drugi načrtovalci, oblikovalci v tem kontekstu prevzemajo svojo vlogo in odgovornost za določene vrste dela usposobljene prebivalstvene skupine. Poslanstvo s katerim se stroka rada ponaša je posledica delitve dela. Če stroka pretirava v povzdigovanju svojega pomena, se ji zaradi kompleksnosti sistema odločitev, ki generirajo prostorsko kulturo, lahko hitro zgodi, da trdo pristane. Čeprav so med bralci Trajektovih strani pretežno strokovnjaki tisti, ki so v anketi samokritično opredelili svojo odgovornost za razmere v prostoru, je vedno kritične ocene vedno pogosteje slišati tudi od drugod.

Med uporabniki je številčno najmočnejša skupina tistih, ki niso politiki ali investitorji, pač pa povsem običajni prebivalci, ki z dnevno rabo prostora živijo in krojijo prostorsko kulturo Slovenije. Danes je njihova vloga pri odločanju o posegih v prostor v velikem nasprotju z njihovim številom. Večina običajnih uporabnikov si skoraj ne predstavlja zakaj bi jih moral zanimati zakon o urejanju prostora, urbanistični akti ali celo strategija prostorskega razvoja Slovenije. Stanje je posledica dolgoletne brezbrižnosti države in predvsem popolne odsotnosti zgodovinskega spomina, ki je vplivala na to, da je ob sprejemu novega zakona o urejanju prostora nihče prebivalcem Slovenije ni želel sporočiti bistvenega, to je da je zakon namenjen uveljavljanju javnega interesa v urejanju prostora, ki presega pravice povezane z lastnino. Zato danes ljudje verjamejo, da jim nihče ne sme predpisati barve fasade, kaj šele, da bi lastnikom omejevali možnosti za gradnjo.

Razmere v slovenskem prostoru so zaskrbljujoče prav zaradi opisanega. Razlogi za povezovanje načrtovalcev z uporabniki so zato več kot tehtni. V nasprotju s politiko iščemo zaveznike za spreminjanje prostorske kulture v Sloveniji. Podobno kot generacije pred nami, tudi mi v razmerah, ki so kritične do strokovnih dosežkov, iščemo dialog z uporabniki. Naš cilj ni, da potrdijo naše predloge kot najboljše, pač pa da najdemo skupni jezik življenja in dela, ki vplivata na prostorsko kulturo. Stroko čaka v procesu odpiranja sestop s položaja izbranih in preklop na nove načine oblikovanja rešitev. Verjamemo, da lahko sprejemanje drugih in drugačnih predlogov vodi v boljše rešitve. Rešitve, ki jih bodo z razumevanjem živeli uporabniki.
Razpoloženje po končanih nastopih so prijazno in Trajektu naklonjeno s komentarji zaokrožili še poslušalci. Čeprav so se po koncu izvajanj iz dvorane oglasili samo Vojteh Ravnikar, Branko Silađin in Matjaž Garzarolli, je tisto, kar so povedali, razlog za prepričanje, da so podane razprave času primerne in potrebne.


Več:
>>Neprofitna arhitektura za kulturno uporabo prostora / Trajekt, 24.11.2003
>>Piranski dnevi / arhitektura.info

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

BRINA
CESTITKE, 25.11. 2003, 08:36

SUPER STE!
VSAKA VAM ČAST, DA STE POSTAVILI TO STRAN IN DA JO REDNO OBNAVLJATE.
FAJN, DA VAS IMAMO.

LAHKO BI KANDIDIRALI ZA NAGRADO PIRANESI!
lP, bRINA


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh