info akcije magazine id mail english
Piranski dnevi 2003Trajekt javnoPredavanjaRez. ankete
17. 11. 2003

Program

Trajekt javno
Trajekt javno bo mini seminar v okviru 21. piranskih dnevov arhitekture. Potekal bo 21. novembra 2003 med 10.00 in 13.00 uro v gledališču Tartini v Piranu. Trajekt javno bo šest kratkih predavanj z javno debato. Vabljeni k udeležbi in aktivnemu sodelovanju.

_________________________________________________
>>Matevž Čelik
>>UGODNA KLIMA ZA IZBOLJŠANJE PROSTORA
Na določeni stopnji materialne blaginje postane razvoj bolj kot z ekonomsko rastjo povezan z dvigovanjem izobrazbene ravni prebivalstva in oblikovanjem demokratične kulture. Raziskave kažejo, da se je povečal delež tistih, ki menijo, da bi morala družba postati tudi bolj humana in ljudem zagotoviti več odločanja o ključnih področjih njihovega življenja. Relativno visoka je tudi zavest o potrebi po varstvu okolja. Ozračje za dvigovanje kvalitete prostora in s tem arhitekture je pravzaprav zelo ugodno.
_________________________________________________
>>Klemen Fele
>>JAVNO KOT FENOMEN
Resnica izvorno grško pomeni neskritost in ne pravilnost sodbe. Glede resnice kot neskritosti ne more biti nobenega pluralizma resnic. Sodbe so lahko različne, logično pravilne, a izključujoče, neskritost pa ni povezana s pravilnostjo, ampak s tem, kako stvari dejansko so, v govorici in v razkrivanju, v jasnini biti kot pravi fenomenologija. Če je resnica neskritost in če javno razumemo kot nasprotje skritega, je potem resnico treba iskati v javnem.
_________________________________________________
>>Tina Gregorič
>>BREZ LJUDI
Problem odsotnosti uporabnika tako v prezentaciji kot v procesu načrtovanja arhitekture.
Za koga torej projektiramo in gradimo? Za revijo? Za nagrade? Lahko bi večkrat za ljudi! Tako načrtovanje kot prezentacija arhitekture bi morala ponovno aktivno vključiti uporabnike prostora in s tem preseči formalno in materialno estetizacijo.
_________________________________________________
>>Blaž Križnik
>>ARHITEKTURA OD SPODAJ
Arhitekturne prakse v času pozne moderne. Kako nova politična vloga mest in refleksivnost posameznika v času pozne moderne spreminjajo družbeni okvir arhitekturnih praks?
_________________________________________________
>>Domen Fras
>>USTVARJANJE JAVNEGA Z VIZUALNO KOMUNIKACIJO
Pri obravnavi javnega prostora nas zanima, kako zasnovati podobo, ki bo zmogla specifičen nagovor in ki bo vredna pojma, ki ga zaznamuje. Forma sama po sebi pač ne zmore nesti specifičnosti. V procesu oblikovnega študija elementov identitete naš motiv ne sme biti napenjanje dizajnerskih mišic in biti le suženj prevladujočega, časovno vpetega sloga. Kakršenkoli ekshibicionizem in pobeg v formalizem zaradi formalizma samega namreč lahko povzroči obraten učinek.
_________________________________________________
>>Maja Simoneti
>>ODPRIMO UREJANJE PROSTORA
Poiščimo zaveznike za uresničitev svojega poslanstva. Vloga strokovnjaka postaja nekako nelagodna. Kaj storiti, da nam "strokovna " koža ne postane pretesna. Na dobri poti so tisti, ki verjamejo, da prihodnost ni naklonjena eni sami resnici in da bo znanje postalo vedno bolj razširjeno potrošno blago. Stroka, uporabniki in politika gledamo na prostor iz različnih perspektiv. Na osnovi kritike so kolegi iz Evrope že sestopili s položaja v znanje posvečenih na pot sodelovanja. Nas pogled v zrcalo in pritisk na kljuko še čakata.
_________________________________________________

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh