info akcije magazine id mail english
Piranski dnevi 2003Trajekt javnoPredavanjaRez. ankete
3. 12. 2003

Ustvarjanje javnega z vizualno komunikacijo

Domen Fras
Pri obravnavi javnega prostora nas zanima, kako zasnovati podobo, ki bo zmogla specifičen nagovor in ki bo vredna pojma, ki ga zaznamuje. Forma sama po sebi pač ne zmore nesti specifičnosti. V procesu oblikovnega študija elementov identitete naš motiv ne sme biti napenjanje dizajnerskih mišic in biti suženj prevladujočega, časovno vpetega sloga. Kakršenkoli ekshibicionizem in pobeg v formalizem zaradi formalizma samega namreč lahko povzroči obraten učinek.

Hipoteza o specifičnosti.
V času modernizma se je zgodil design. Zato do danes praksa in teorija grafičnega oblikovanja temeljita na ideologiji modernizma. Temelji dizajna so torej v poenostavljenih formah, v odpovedi dekoraciji, v prehodu iz alegorije v faktično. Iz figuralike v abstraktno, torej.

Zgodnji veliki praktiki grafičnega oblikovanja pa niso živeli v današnjem času. Po dobrih petdesetih letih bi se morala navada čistosti form zaradi forme spremeniti. Sodobni čas je namreč prenapolnjen s sodobnim dobrim designom z oblikami, ki so sicer formalno skladne, a med seboj zelo enake, ne glede na to, kaj reprezentirajo.

Danes je naloga vsakega dobrega grafičnega oblikovalca najprej: pozabiti, da je velik avtor. Od svojega virtuoznega znanja likovne teorije, oblikotvornih razmerij, barvnih kontrastov, tipografskih prijemov, etc. se mora obrniti k polnemu razmisleku za koga, kaj in čemu oblikuje.

Kajti grafični oblikovalec je mediator, prenosnik, prevajalec in kot tak mora razumeti razmere do današnjega javnega prostora in delovati predvsem tako, da bo v zadani nalogi našel bistvo. Ugotovil bo samo njej lastne posebnosti. Značilne lastnosti. Vendar to še ni oblika, barva, beseda; to ni še nič. To je zgolj ideja, vizija, neumnost, ki ti jo pove naročnik, je asociacija.

S temi izhodišči v glavi ali na papirju se šele ustvarja forma (če sploh), šele tu se določa kateri kontekst, kateri likovni odgovor in v končni fazi: kateri nabor javnih medijev bo nosil sporočilo.

Specifičnost je namreč danes edina rešilna bilka, katere se mora prijeti tisti, ki komunicira, ki želi v javnem prostoru opozoriti nase. Zato odgovornost za obliko sporočila, ki ga naročnik z nalogo prenaša na oblikovalca ni zgolj materialna, ampak tudi in predvsem moralna.

K pozitivnim rezultatom pri iskanju specifičnosti vodi nešteto poti. Za najbolj prave se pokažejo tiste, ki so nas zmožne opeljati daleč stran od izhodiščnih točk in se k njim vrniti z novimi spoznanji.

In nenazadnje je pri tem lahko tudi veliko zabave.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh