info akcije magazine id mail english
Kakšno ZAPS hočemo?KomentarjiRez. ankete
16. 6. 2004

Lahkotnost komentiranja

Vladimir Krajcar
Ostrino trditev v prispevku Pust še naprej predsednik sem poskušal (raz)brati kot dobronamerno ironijo. Vendar mi ni uspelo, zato komentiram trajektov komentar volitev v ZAPS-u.

Za zmago Pustu seveda čestitamo. Nizko volilno udeležbo oz. abstinenco ter vzroke za njo se da različno interpretirati. Dejstvo da veliki del stroke ni včlanjen v zbornico tudi.

Če želimo v Sloveniji vzpostaviti sistem primerljiv z evropskimi ureditvami, potem se moramo sprijazniti s tem, da diploma na univerzi še ni zadosten pogoj za strokovno udejstvovanje in dejavnost. Pogoj za opravljanje dejavnosti je pooblastilo ali licenca. Imeti diplomo prava še ne pomeni da si odvetnik in analogno: imeti diplomo arhitekture še ne pomeni da si arhitekt.

"Veliki del stroke ki ni včlanjen v zbornico" po kriterijih ki vladajo v večjem številu evropskih držav sploh ne obstaja (v smislu aktivne prakse); saj so lahko diplomanti arhitekturnih akademij in fakultet lahko zaposleni kjerkoli, tudi nezaposleni. Tudi v Sloveniji bo slej ko prej takšen sistem deloval. Zaenkrat pušča. Tolerira se "posojanje" štempiljk. Zato je prvi komentar popolnoma zadel bistvo.

Posojanje oz. prodajanje licenc oz. pooblastil članov ZAPS "velikemu delu stroke" oz kolegom ki iz različnih vzrokov niso včlanjeni, je po mojem mnenju največji možni prekršek in skrajno škodljivo za ugled zbornice, stroke ter vrednotenja arhitektovega dela. Posojanje licenc ni možno oz je resni prekršek tudi v najbolj liberalnih državah. Predstavljajmo si zdravnika ki predpisuje zdravila s štempiljko nekoga drugega.

Edini pozitivni učinek posojanja licenc v Sloveniji je nekaj dobrih arhitekturnih realizacij v zadnjem obdobju, katerih avtorji so bili nepooblaščeni arhitekti, ki so na tržišču kupili "štempiljke". Negativni učinki so pa neprecenljivi in ne bodo nikoli ovrednoteni.

Razmišljanje v smislu "Iz tega seveda sledi, da od nje v bodoče ne bomo mogli pričakovati, da bi se razvila v zelo vplivno institucijo" je po mojem mnenju zelo škodljivo. Edino zbornica se namreč lahko razvije v vplivno inštitucijo. Edino zbornica bo subjekt javnega prava in bo imela javna pooblastila; upajmo da mnogo širša kot jih ima sedaj. Zaenkrat ji je država prenesla (še ne dokončno) javna pooblastila za katera bi bilo vseeno če bi jih država sama opravljala (strokovni izpiti in register).

Stavek: "morda bi bilo najbolje razmisliti o tem, da se jo razpusti in da se znova vsi skupaj preselimo pod stari IZS" pa je verjetno sad nezadostne informiranosti. Podobnega mnenja je bil marsikateri novi član organov matične sekcije arhitektov stare IZS, vendar ga je brž spremenil ko je spoznal dejansko ozračje.

Nekoliko bom poenostavil: ostale sekcije niso nikdar hotele priznati "specifičnosti" arhitekture in razsežnosti vmeščanja v prostor, javnega interesa itn; dejstva da arhitekti cca 50% svojega dela (analiza ACE) vložijo v pridobivanje dela skozi natečaje in razne druge oblike.

Vkolikor bi razumevanje obstajalo, verjetno arhitekti ne bi silili ven iz IZS - takšna kohabitacija obstaja v Avstriji (z absolutno) in na Hrvaškem (z veliko stopnjo avtonomije). Sodelovanje z IZS je zgledno od kar je opravljena ločitev in zlasti oda kar je IZS (ustanovna) članica Evropskega združenja inženirskih zbornic, katero se na podoben način kot ACE bori za ustrezno regulacijo svobodnih poklicev.

Pust in prejšnje vodstvo se je borilo za lastno zbornico.

Pri tem osamosvojitvenem procesu so zanemarili področja ki jih ne bi smeli, marsikaj jim lahko očitamo, vendar postavljanje pod vprašaj smisla obstoja lastne zbornice in ponujanje opcije vrnitve pod "dobro staro IZS" je, po mojem mnenju destruktivno.

Ravno zaradi podobnih ravnanj in "pljuvaške mentalitete" smo arhitekti lahek plen. Še nisem zasledil javnega prispevka "sesuvanja" lastne zbornice s strani kakšnega zdravnika ali odvetnika. Razlika je verjetno v tem da so arhitekti pripravljeni na marsikaj, da pridejo do projekta in tako zaželjene realizacije in referenca, ki odpira pot do nagrad in novih naročil.

Mrkaić žal, ni imel v ničemer prav. Celosten odgovor na njegove prispevke je spisal Andrej Hrausky, vendar časopis Finance odgovora ni objavil, mogoče bi ga lahko Trajekt, tematika je še vedno aktualna.

Volitve po pošti so v prispevku "Pust še naprej predsednik" omenjene v navednicah kar najbrž kaže na vrednostno oceno takšnih volitev. Ker so bili izrečeni še drugi pomisleki o regularnosti volitev, se kot član skupine ki je pripravila vizijo novega ustroja ZAPS in koordinator projekta priprave statuta ZAPS-a, čutim dolžnega odgovoriti, čeprav nisem neposredno sodeloval v pripravi in izvedbi volitev.

Alternativa "volitvam po pošti" so osebne volitve. Organizirati jih je treba po regijah, saj ne gre pričakovati da se bodo člani pripeljali na volitve v Ljubljano. Kar pomeni da je potrebno angažirati 7 volilnih komisij, najeti 7 prostorov itn. To je nepraktično in drago. Vse zbornične volitve se opravljajo "po pošti". Priloženi list z osebno štempiljko je namenjen preprečitvi zlorab (večkratno glasovanje). Ob odpiranju pošte, se je ob prisotnosti notarja identifikacijski list ločil od glasovalnega listka. Volitve so bile tajne in regularne. Tudi če nismo zadovoljni z rezultati.

Pri naslednjih volitvah bo treba k volilnim listam dodati programe kanditatov (spodrsljaj sedanjih volitev) ter organizirati javne predstavitve programov. Potem se ne bi zgodilo to kar se je - da predsedniški kandidat odstopi v zadnjem trenutku in skupaj s svojo kandidaturo izniči tudi precej glasov.

Najbolj me je razžalostilo spoznanje da že nekaj let sodelujem pri obskurnem projektu. Ali je projekt arhitekturne zbornice obskuren sam po sebi, ali je to zaradi svojega članstva, starega/novega vodstva in koliko manj bi bil obskuren če bi predsestvo prevzel nekdo popolnoma izven kroga dosedanjih insajderjev?

V delovanju zbornice sodelujem nekaj let, kot del novejše (da ne bom rekel mlajše) generacije članov odborov in komisij. Vključili smo se iz kritičnih vzgibov, da nekaj spremenimo in naredimo. Togost je bila velika, veliko konstruktivnih predlogov in projektov je propadlo, veliko priložnosti je bilo zamujenih. Vendar je vsakdo prišel do točke ko je sprevidel da je kritika premalo, da je potrebno nekaj storiti. In veliko je bilo tudi storjenega. Mogoče premalo, vendar mnogo več kot v letih pred tem.

Verjetno je tudi zaradi tega Pust ponovno izbran. Volilci so pozitivno ocenili njegovo dosedanjo vlogo. Tisti ki so svoje glasove dali nePustu pa so jih razpršili. Osebno sem mnenja da bi za zbornico bila bolj koristna prenova vodstva. Za dosedanje vodstvo bi častni odstop priložnosti svežim silam, pomenil zasluženi počitek po doseženih ciljih. In lahko bi se kadarkoli vrnili. Vendar, volilci so presodili.

V zgornjem članku je precej negativnih ocen in diskvalifikacij na račun zbornice. Glede na znaten medijski vpliv ki si ga je (upravičeno) priboril Trajekt, me zelo skrbi neskončna lahkotnost trditev s katerimi se spodkopava ugled stanovske organizacije, in to izpod peresa enega od kandidatov za predsednika zbornice, ki se je nekoliko prepozno včlanil v ZAPS, da bi lahko postal njen predsednik. Upam samo, da ni imel pripravljen program razpustitve ZAPS-a in vrnitve v stari IZS, kot omenja v svojem članku, da je mogoče najbolje za vse nas.

Naša edina (alter)nativa je močna zbornica, na osnovi kodeksa in disciplinskega pravilnika regulacija vseh vidikov delovanja, sinergija vseh članov in ne spodkopavanje ugleda zbornice ter dosedaj opravljenega dela.

Več:
>>Pust še naprej predsednik, TrajekT 10.6.2004
>>Kaj bi želeli od svoje zbornice?, TrajekT 15.6.2004

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Gregor Rihar
ZAPS ali IZS, 14.7. 2004, 11:57

Spoštovani kolega Krajcar,
Nikakršnega dvoma ni, da je ustanovitev ZAPS-a velik dosežek in vrnitev pod okrilje IZS-ja nikomur ne more biti alternativa. Vendar pa to ne pomeni, da njeni člani s kritiko na račun slabega dela Zbornice, rušimo ugled le te in jo "spodkopavamo". Nasprotno!
Tudi vi se boste morali odločiti ali je delo izvoljenih predstavnikov tako dobro in članom všečno, da ni potrebne nikakršne spremembe ali pa je le potrebno razmisliti o prenovi vodstva in častnem odstopu vodstva, kot navajate.
Strinjam se, da je edina alternativa močna zbornica, ki pa bo to postala samo s trdim in predanim delom, nikakor pa ne samo z borbo za dobro plačane zbornične službe, kot je sedaj (upravičen ali neupravičen) vtis med "ostalim" članstvom.
Dovolite da tudi v tem komentarju na vaš članek zastavim vprašanje Zbornici:
- Kako je mogoče, da je prišlo do zamude pri izvedbi izpitov za opravljanje strokovnih revizij projektov in kako to, da do danes Zbornica svojih članov ni podrobno obvestila o obliki in vsebini le teh?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Prispevek je nastal kot komentar k članku Pust še naprej predsednik, ki smo ga na Trajektu objavili 10. junija. Ker gre za zelo temeljito komentiranje in ker želimo vzpodbuditi razpravo o problematiki ZAPSA, ga še enkrat objavljamo v tej rubriki.

na vrh