info akcije magazine id mail english
01PartnerjiNoviceURBACT
URBACT v Sloveniji 19. 10. 2009URBACT je evropski program za izmenjavo in učenje, ki podpira trajnostni razvoj mest. Mestom omogoča sodelovanje pri razvoju rešitev za pomembnejše urbane probleme ter utrjuje njihovo ključno vlogo pri soočanju z vse bolj kompleksnimi družbenimi spremembami. URBACT pomaga mestom pri razvoju pragmatičnih rešitev, ki so nove in trajnostne ter vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost. Mestom omogoča izmenjavo dobrih praks in izkušenj z vsemi strokovnjaki, ki so vključeni v urbane politike v Evropi. URBACT je 185 mest, 29 držav in 5.000 aktivnih udeležencev. To je slovenska diseminacijska točka URBACT. Urejata jo Inštitut za politike prostora in TrajekT, zavod za prostorsko kulturo.

URBACT (domača stran)