info akcije magazine id mail english
01PartnerjiNoviceURBACT
26. 10. 2009

Univerza v Ljubljani Oddelek za geografijo FF

Tema: Vodenje metropol | Projekt: LUMASEC


Partner projekta LUMASEC (Land Use Management for Sustainable European Cities) je Univerza v Ljubljani. Projekt se ukvarja s strateškim upravljanjem rabe zemljišč. Upravljanje rabe zemljišč je ena od najbolj pomembnih tem, povezanih s konkurenčnostjo, privlačnostjo in trajnostnostjo evropskih mestnih regij. Strategije za upravljanje rabe zemljišč danes niso razširjene, zato je prenova mestnih degradiranih območij neučinkovita. Stateško načrtovanje v večini primerov ne zmore vplivati na upravljanje rabe zemljišč.

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša univerza in vodilna znanstvena ustanova v Sloveniji. Oddelek za geografijo je bil ustanovljen 1919 kot del Filozofske fakultete. Predstavlja vodilno geografsko izobraževalno ustanovo v Sloveniji in eno vodilnih raziskovalnih ustanov na področju fizične in družbene geografije, regionalnega razvoja, prstorskega načrtovanja, presoj vplivov na okolje, itd.

Razmere: Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ima veliko izkušenj in je usposobljen za oblikovanje regionalne in okoljske politike ter vrednotenje s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri trajnostnih sistemih upravljanja z rabo tal. V Sloveniji so bili na lokalni ravni v mestnih območjih sprejeti pomembni politični instrumenti za rabo zemljišč, zlasti za obnovo degradiranih območij s stanovanjskimi in gospodarskimi površinami.

Izzivi: Glavni izzivi se dotikajo izdelave integrirane (proti razpršeni gradnji) strategije rabe tal, ki se ukvarja s stanovanjsko, gospodarsko, kmetijsko, prometno in okoljsko problematiko na regionalni ravni z namesto posameznimi sektorskimi ukrepi na nacionalni ravni. V mnogih pogledih sta Slovenija in Ljubljana dobra primera uspešne konkurenčnosti s smislu trajnostne paradigme v Srednji in Vzhodni Evropi.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


Kontakt
Natasa Pichler-Milanovic,
>>natasa.milanovic@ff.uni-lj.si

Povezave
>>UL FF Oddelek za geografijo
>>URBACT LUMASEC
na vrh