info akcije magazine id mail english
01PartnerjiNoviceURBACT
26. 10. 2009

Mestna občina Celje

Tema: Človeški kapital in podjetništvo | Projekt: WEED


Celje je vodilni partner projekta WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development), ki se ukvarja z enakostjo spolov kot eno ključnih horizontalnih področij v Strategiji EU za rast in delovna mesta. Lizbonska strategija določa cilje na podlagi stopnje vključenosti žensk na trg dela in pri razvoju podjetništva. Doseganje teh ciljev je problematično zaradi različnih in številnih ovir, s katerimi se ženske srečujejo na trgu dela in pri ustanavljanju podjetij.

Celje je tretje največje mesto v Sloveniji z nekaj več kot 48.000 prebivalci. Nahaja se v Savinski regiji, v vzhodnem delu države. Celje je močno odvisno od industrijskega sektorja saj je 68 % aktivnega prebivalstva zaposlenega v lokalni industriji. V zadnjem obdobju se je družbeno-ekonomski položaj v mestu zelo izboljšal: stopnja brezposelnosti se je v zadnjih šestih letih iz 20 % znižala na 11 %. Kljub temu izboljšanje ni zajelo vseh segmentov prebivalstva. Ena takšnih skupin so, na primer, ženske. Glede brezposelnosti so ženske nedvomno v slabšem položaju kot moški. Za rešitev nastale situacije se je mesto Celje odločilo prevzeti vodilno vlogo v URBACT-ovem tematskem omrežju WEED in s tem pridobiti na račun aktivnosti v omrežju in dobrih praks, ki so, zlasti v povezavi s podjetniškimi sposobnostmi žensk, v uporabi v drugih evropskih mestih,.

Glavni izzivi in prioritete Celja so:
- Boljše poklicne priložnosti na vseh področjih družbe.
- Manjša segregacija v javnem in zasebnem sektorju ter vključevanje žensk v sektorje z močno prevlado moških.
- Večje število žensk v informacijski tehnologiji, znanosti in na bolje plačanih položajih.
- Razvoj možnosti za usposabljanje in izobraževanje žensk v podjetništvu, žensk z malimi otroki ali tistih, ki imajo lastno podjetje (ali oboje).
- Večja samozavest žensk na poslovnem področju.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


Kontakt
Suzi Kvas
Kontakt
Andreja Budar >>suzi.kvas@siol.com

Povezave
>>Mestna občina Celje
>>URBACT WEED
na vrh