info akcije magazine id mail english
01PartnerjiNoviceURBACT
24. 11. 2009

Mesta se spopadajo z brezposelnostjo mladih

December 09 | Številka 02 (*.pdf 700 kB)


Poglobljeno: Nesorazmerna rast brezposelnosti mladih – kako preprečiti, da bi bili mladi spregledani

Potrebna je zgodnejša in učinkovitejša podpora mladim: usposabljanje in podpora za delovna mesta v okviru celostnih aktivnosti v ogroženih soseskah je zelo učinkovita; Urbact-ovi projekti kot je CoNet razvijajo obetavne pristope.

Reportaža: Arnhemska »modna četrt« (Nizozemska)
Primer lokalnega akcijskega načrta, ki je bil končan v povezavi s Fast Track URBACT pilotnim projektom URBAMECO. Od leta 2007 se projekt URBAMECO ukvarja z regeneracijo problemskih območij.

Pridružite se novim URBACT projektom
Novi URBACT projekti so bili odobreni dan pred URBACT letno konferenco v Stockholmu. Konec novembra bo na URBACT-ovi spletni strani objavljen seznam odobrenih projektov.

Ustvarjalni grozdi: Diverzifikacija lokalne gospodarske osnove in možnosti za mlade
V okviru URBACT projekta 'Creative Clusters in low density areas' (Ustvarjalni grozdi v redko poseljnih območjih) je bila v Ploiesti Mizili v Romuniji pred kratkim organizirana tematska delavnica na temo 'Ustvarjalni grozdi: Diverzifikacija lokalne go-spodarske osnove in možnosti za mlade', ki spada v okvir Evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij 2009.

Nova vrsta evropskega sodelovanja: makro-regionalne strategije
Strategija Evropske Unije za regijo Baltsko morje je prva te vrste na evropski ravni; morda ji bodo sledile tudi druge regije, kot na primer Donavska regija.


 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
URBACT Novice | številka 02 | December 09
(*.pdf 700 kB)
na vrh