info akcije magazine id mail english
01PartnerjiNoviceURBACT
15. 3. 2010

Žensko podjetništvo v gospodarski recesiji: inovacije na občinski ravni

Marec 2010 (*.pdf 600 kB)


Poglobljeno: Žensko podjetništvo v gospodarski recesiji: inovacije na občinski ravni

Prispevek moških in ženskih h gospodarski rasti je v Evropski Uniji vse bolj prepoznan kot dejavnik razlikovanja. Projekti namenjeni ženskemu podjetništvu na evropski ravni ostajajo na nivoju nesistematičnih pristopov kljub interesom Evropske Unije.

Reportaža: Evropska mesta se borijo proti diskriminaciji Romov
Roma-Net, eden od novih URBACT projektov se prizadeva za izboljšanje integracije romske populacije. Roma-Net se sooča z izzivi (ksenofobijo, revščino, izključenostjo iz zdravstvenega varstva, šol in delovnih mest) kot tudi diskriminacijo, s katero se spopada večina 8-milijonske populacije Romov v Evropi.

Upravljanje metropol : Študije primerov iz URBACT
Katere vrste inovativnih režimov razvijajo mesta za premaganje posledic poličnih, finančnih in/ali upravnih delitev v mestnih območjih ? Kako lahko državljan ostane vključen in kako sistem obdrži legitimnost pri čedalje kompleksnejših režimih upravljanja? Zgornja vprašanja izpostavlja URBACT-ov project CityLab.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
URBACT Novice | Marec 2010
(*.pdf 600 kB)
na vrh