info akcije magazine id mail english
06NapovedDogodkiDan odprtih vratPredavateljiPress
17. 10. 2005

Skupaj za kakovostnejšo arhitekturo

Matevž Čelik
Dežnik Arhitektura je iniciativa za kakovosten prostor in arhitekturo. Iniciativa nastaja na pobudo Zavoda za prostorsko kulturo TrajekT in zaenkrat povezuje organizacijski odbor Piranskih dnevov arhitekture, Arhitekturni muzej Ljubljana, Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

V okviru naštetih ustanov si posamezne delovne skupine z organizacijo kulturnih, družabnih in izobraževalnih dogodkov prizadevajo opozoriti na pomen kakovosti arhitekture in urejenosti prostora. Ta prizadevanja letos združujemo pod skupno iniciativo Dežnik Arhitektura. Dežnik arhitektura bo letos osredotočen na temo arhitekturna politika. Arhitekturne politike v Evropi bodo tema letošnjih Piranskih dnevov arhitekture (25. - 27. novembra). FA in AML se bosta v Dežnik Arhitektura vključila z dogodki za študente, rednim muzejskim programom in dodatnimi prireditvami. V okviru Dežnika Arhitektura bo predstavljen prvi slovenski spletni arhitekturni vodnik, ki ga je izdelal TrajekT.

Pod okriljem Dežnika bodo v novembru arhitekturne pisarne odprle svoja vrata obiskovalcem. Vsi, ki jih arhitektura podrobneje zanima, se bodo lahko o njej poučili iz prve roke. Dežnik arhitektura je do konca oktobra razprt za nove pobudnike in pobude!

Sodelujoče ustanove se zavedajo, da je dostop do informacij o prednostih dobrega načrtovanja izjemnega pomena, ker ima arhitektura zelo neposredne učinke na vsakdanje življenje. Kakovost končnih rešitev je odvisna od različnih deležnikov ter razmer v procesu načrtovanja in gradnje. Poleg upravnega sistema in sistema prostorskega načrtovanja so pomembne tudi različne politične agende in programi. Arhitekturo poleg načrtovalcev soustvarjajo in gradijo tudi naročniki in uporabniki. Kakovost arhitekture se poraja v zahtevnih razmerjih med deležniki zato je za zagotavljanje kvalitete grajenega okolja in kakovosti prostora izjemeno pomembna vloga države.

Arhitekturna politika je termin, ki se je uveljavil za dokumente, s katerimi se vlade zavezujejo k izvajanju koordiniranih ukrepov pri načrtovanju prostora in arhitekture z namenom izboljšati socialne, izobrazbene, zdravstvene, in gospodarske razmere v prostoru. Tudi v Sloveniji se pripravljamo na sprejem svoje arhitekturne politike in pobudniki povezani pod Dežnikom arhitektura, želijo z dogodki v novembru tvorno prispevati k oblikovanju tega pomembnega dokumenta. Za doseganje pozitivnih učinkov je treba povezati različna področja in vprašanja. Novembrske prireditve merijo na na teme, ki segajo od izboljšanja poslovnega okolja za arhitekturno ter prostorskego načrtovanje, do izobraževanja in spoznavanja rezultatov domačih ter drugih evropskih praks.

Slovenija se v zadnjem času poudarjeno posveča reformam, ki naj bi ji zagotovile kar se da očiten in prepoznaven, njej lasten razvojni skok. Država ter občine posodabljajo in gradijo različno novo infrastrukturo in načrtujejo poslovne ter tehnološke parke. Javni stanovanjski skladi in zasebna podjetja načrtujejo gradnjo številnih novih stanovanj, temeljite prenove pa so potrebne tudi starejše soseske. Posedujemo veliko število kulturno zgodovinskih znamenitosti, ki jih želimo obnoviti in oživiti z novimi vsebinami. Slovenija želi razvijati različne oblike trajnostnega turizma in ohranjati kvalitetno krajino, ki za turizem predstavlja razvojni vir.

Odnos do grajenega in naravnega okolja je za identiteto Slovenije ključen. Prostorski načrtovalci nove gradnje razumemo v kontekstu razvoja in odnosa do okolja, do obsotječih ureditev in predvsem tudi do možnosti, ki jih ponuja prenova. Razvojne odločitve morajo zato po naši oceni biti dosledno pospremljene z prostorskimi razsežnostmi ter tako zagotavljati pogoje za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot osnove za gospodarski in druženi razvoj. Slovenija prihodnosti lahko ostane sebi zvesta in prepoznavna, če bo uspešno uskladila razvoj s svojimi naravnimi in kulturnimi značilnostmi, kakovostno gradila, prenavljala, varovala in razvijala. Tako mesta in podeželje kot hiše in krajino.

Kakovostna arhitektura, urbanistično in krajinsko načrtovanjebodo v prihodnjih letih na preizkušnji. Gospodarska uspešnost Slovenije mora dobiti oprijemljive odseve v dobro načrtovanih in urejenih mestih ter prepoznavni sodobni arhitekturi. Prostorski načrtovalci si želimo, da bi čim več odgovornih v Sloveniji to razumelo.

Podrobnejši program novembrskih prireditev bo na voljo v kratkem. Za celostno podobo Dežnika Arhitektura skrbi Aparat.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh