info akcije magazine id mail english
043 x lesSeminarPredavateljiNagrada 3 x Hura za lesPress
26. 3. 2007

3 x les

Anja Planišček, Maruša Zorec
3 x LES je projekt, ki v nadalnjih letih vključuje vrsto aktivnosti z namenom spodbujanja lesene gradnje v Sloveniji. Prvi letošnji dogodek, ki bo 5. aprila na Fakulteti za arhitekturo, združuje enodnevni seminar, nagrado za najboljšo zgrajeno leseno hišo 3 x Hura za les ter razstavo nagrajenih del in slovenskih proizvajalcev lesenih hiš.
Na seminarju bodo prednosti lesene gradnje predstavili strokovnjaki lesarske in gozdarske stroke – Niko Torelli in Franc Pohleven, vabljeni tuji in domači arhitekti – Janez Koželj, Juha Ilonen, Klaura Kaden arhitekti, Hubert Riess in Walter Unterrainer, pa se bodo osredotočili na predstavitev sodobne prakse. Tuji arhitekti prihajajo iz Avstrije in Finske, držav z bogato tradicijo lesene gradnje, ki jo uspešno ohranjajo, nadgrajujejo in prilagajajo sodobnosti.
Aprilskemu dogodku 3 x Les bodo v prihodnje sledili dogodki, ki se bodo ožje osredotočili na posamezne teme s področja lesene gradnje – sodobno tehnologijo, lesene konstrukcije, ekonomijo, finance, odnos med državo, investitorji in proizvajalci, vlogo države v spodbujanju lesene gradnje in višje prostorske kulture.

3 x LES

Les je naraven.
Les je prijeten, topel in dišeč material, ki se z leti spreminja, stara in dopolnjuje naravni življenjski tokokrog.
Narava je Slovenijo bogato obdarila z gozdovi, ki prekrivajo kar 60% njenega ozemlja. Kljub gozdnemu bogastvu in tradiciji lesene gradnje, pa se danes niti petina novih hiš ne zgradi v lesu.

Les je trajnosten.
Les združuje številna načela trajnostne gradnje. Je obnovljiva surovina, saj se gozdovi kljub izsekavanju in predelavi lesa obnavljajo in vplivajo na ohranjaje okoljskega ravnovesja: s predelavo ogljikovega dioksida v kisik izboljšujejo klimo, preprečujejo erozijo tal, les pa je pri predelavi za gradnjo manj energetsko potraten kot druge surovine. Proizvodnja, predlava in uporaba lesa v gradnji ne prispevajo le k razvoju prostorske kulture, temveč imajo tudi pozitivne ekonomske učinke - podpirajo lokalno gospodarstvo, razvoj domače industrije in večje zaposlovanje.

Les je priložnost.
Bolj pogosta uporaba lesa ponuja slovenski gradnji vrsto priložnosti - doprinos k ustvarjanju kvalitetnega trajnostnega okolja, oblikovanju bolj razpoznavne kulturne krajine, dvigu prostorske kulture, razvoju domače lesne industrije in večjemu zaposlovanju. Les bi sodobni slovenski arhitekturni produkciji, ki sicer vedno bolj enakopravno postaja del svetovnih arhitekturnih tokov, lahko dodal dovolj specifično noto razločevanja od globalnih trendov.

Danes se zdi, da je les zamujena priložnost. Zato je cilj dogodka 3 x LES predstavitev možnosti, da les postane nova priložnost.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


5. april 2007
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Plečnikova predavalnica

Organizacija:
Fakulteta za arhitekturo
Svet za les
Zavod Trajekt

Zamisel in izvedba:
Doc. Maruša Zorec
Mag. Anja Planišček
As. Nika Grabar

Sodelovanje:
Gregor Košorok
Josip Konstantinovič
Blaž Rupar

Informacije:
marusa.zorec@arh.uni-lj.si
anja.planiscek@guest.arnes.si
nika.grabar@fa.uni-lj.si

Sofinanciranje projekta:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Sponzorji:
>>Riko hiše d.o.o.
>>KLH / CBD d.o.o.
>>Kager hiše d.o.o.
>>Jelovica lesna industrija d.d.
>>ASO Ljubljana d.o.o.
>>RPS d.o.o.


na vrh