info akcije magazine id mail english
043 x lesSeminarPredavateljiNagrada 3 x Hura za lesPress
26. 3. 2007

Prof. dr. Franc Pohleven

...
Prof. dr. Franc Pohleven je po izobrazbi biolog. Po diplomi je najprej delal na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, nato pa je na Oddelku za lesarstvo prevzel Katedro za lesne škodljivce in zaščito lesa. Na Oddelku za lesarstvo predava Patologijo lesa in Zaščito lesa. Na ALU – Oddelku za restavratorstvo predava Mikrokorozijo materialov, na Oddelku za agronomijo BF in Agronomski fakulteti v Mariboru pa Gojenje gob. Na BF- smer Biotehnologija predava izbirni predmet Biotehnologija višjih gliv.
Na raziskovalnem področju proučuje lesne škodljivce ter razvija okolju prijazne zaščitne pripravke za les in nove postopke zaščite lesa. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s tega področja.
Leta 2004 je organiziral 35. svetovni kongres o lesnih škodljivcih in zaščiti lesa (IRG-WP35), 2007 pa mednarodni kongres o gojenju zdravilnih gob (IMMC4). Aktivno sodeluje s priznanimi inštitucijami v svetu in izvaja raziskovalne projekte. Razvojno tesno sodeluje z industrijo, ki proizvaja zaščitna sredstva za les ter z restavratorskimi centri.
Od leta 2000 do 2002 je bil namestnik prodekana za področje Lesarstva in med 2004-06 prodekan Biotehniške fakultete. Je soustanovitelj Tehnološkega inštituta za lesarstvo in sedaj njegov direktor, ki skupaj z Oddelkom za lesarstvo omogoča hitrejši prenos znanja v prakso.
Kot vodja Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme - SGLTP je ožji član odbora evropske Forest-Based Sector Tecnology Platform (FTP), predsednik Društva gojiteljev gob Slovenije (DGGS) ter Društva za zaščito lesa Slovenije.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh