info akcije magazine id mail english
043 x lesSeminarPredavateljiNagrada 3 x Hura za lesPress
26. 3. 2007

Prof. dr.dr. h.c. Niko Torelli

...
1940 rojen v Ljubljani
1964 diploma na Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani / univ. Prešernova nagrado za diplomo
1966 fitocenolog na Biroju za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani.
1968-99 zaposlitev na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani
1972-79 zunanji aspirant Humboldtove unverze v Berlinu (pribl. 2 leti).
1974 magisterij iz lesne tehnologije na Odd. za lesarstvo Univerze v Ljubljani
1978-79 predavatelj na Odd. za lesarstvo - predmeti ‘Anatomija lesa’ in ‘Tehnologija lesa’ ter na Odd. za gozdarstvop - predmet ‘Biologija lesa’
1979 doktorat na Fakulteti za biološke znanosti Humboldtove univerze v Berlinu
1979 predstojnik Katedre za tehnologijo lesa, Odd. za lesarstvo BF, ki jo vodi do prihoda na GIS (1999)
1978-79 raziskovanje možnosti rabe gozdov v Gvajani (Juž.Amerika).
1980-88 svetovalec mehiške vlade za trajnostno rabo tropskih gozdov
1985 konzultant FAO (Chetumal, Quintana Roo, Mehika)
1988 Generalni koordinator ‘Tropskega gozdnega akcijskega programa FAO’ (TFAP FAO) za Mehiko
1990 redni profesor BF za področe Tehnologije lesa.
1996 glavni urednik strokovno-znanstvene revije LES
1999 direktor Gozdarskega inštituta Slovenije
2004 drugi mandat direktorja GIS

Niko Torelli je med drugim večletni nacionalni predstavnik v ad hoc tehničnem komiteju COST za gozdarstvo, lesasrtvo in papirništvo, 7 let nacionalni koordinastor MŠZŠ polja Gozd/gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, večletni nacionalni predstavnik za področje lesarstva EUREKA, predsednik Državne predmetne komisije za »Materiale« za splošno maturo, član Podkomisije za tehnično terminologijo Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, član Odbora za državne nagrade s področja znanosti, član Koordinacijsega odbora Slovenske gozdno-lesne tehnološke platforme za področje gozdarstva, član Sveta za les.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


Več:
>>www.gozdarski inštitut slovenije

na vrh