info akcije magazine id mail english
043 x lesSeminarPredavateljiNagrada 3 x Hura za lesPress
28. 3. 2007

Prof. Janez Koželj

...
Arhitekt Janez Koželj, rojen 1945 v Ljubljani, je redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Na matični fakulteti poučuje predmet Arhitektura mesta in projektiranje. Redno predava tudi v okviru podiplomskega študija in je bil mentor na številnih mednarodnih urbanističnih delavnicah doma in v tujini.
Od 1974 do 1994 je bil glavni in odgovorni urednik mednarodne revije za teorijo arhitekture AB, arhitekturni bilten. Med leti 1980 in 1985 je sodeloval pri natečajih v okviru Skupine Kras in pri projektih grafičnega oblikovanja v Studiu znak. V svojem raziskovalnem delu se sistematično usmerja k proučevanju in razvijanju operativnih metod v načrtovanju sodobnega mesta, ki se opirajo strukturni pristop. V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta WINDS, evropske virtuelne fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in okolje, je s sodelavci leta 2003 postavil predmet urbanističnega oblikovanja na medmrežje. Leta 2006 je bil postavljen za podžupana Ljubljane s pooblastilom mestnega urbanista.
Svoje razprave je objavil v knjigah in v številnih znanstvenih člankih ter jih predstavil na mednarodnih srečanjih. Pri svojem strokovnem delu preverja teoretska dognanja v študijah strukturnih zasnov mest in projektov prestrukturiranja zapuščenih mestnih predelov z urbanističnim načrtovanjem in projektiranjem. Razstavljal je na mnogih predstavitvah slovenske sodobne arhitekture v Evropi in Ameriki. Njegova dela so bila večkrat predstavljena v domačih in tujih revijah za arhitekturo.
Od knjižnih del velja omeniti : „Iz arhitekture, Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in njena vzajemnost z morfologijo mestnega prostora“1987, arhitekturne vodnike “Plečnikova Ljubljana”, “Plečnikova Slovenija” in “Plečnik v tujini” 1998 (soavtorja A. Hrausky, D. Prelovšek), “DUO, degradirana urbana območja” 1997, “Arhitektura Ljubljane” 2002 (soavtor A.Hrausky) in “Plečnik, Dunaj, Praga, Ljubljana” 2006 (soavtorja A. Hrausky, D. Prelovšek).

Izbrani realizirani projekti:
Stanovanjsko naselje Bršljin
Skupaj z M. Cotičem in P. Gabrijelčičem
Novo mesto, 1976
Poslovno stanovanjska hiša na Poljanski cesti
Ljubljana 1988
Večstanovanjska stavba v kareju Novi Tabor
Ljubljana 1991
Izvedbeni projekt skupine petih stanovanjskih hiš v okviru stanovanjskega naselja Schiebstätte
Gradec, Avstrija
Telovadna dvorana Poljane
Ljubljana, 1991
Atrijske hiše v naselju Mostec
Ljubljana, 2002
Lesena hiša
Stari trg, 2001
Kompleks Portoval v Novem mestu
Skupaj z J. Jakijem
Novo mesto, 2003
Viadukt Črni Kal na avtocesti Klanec-Srmin
Soavtor zasnove in konstruktor: M. Pipenbaher
Primorska, 2004
Kapela v Rogu
Rog, 2005

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Hiša v Moravčah


Hiša v Starem trgu


Kapela v Rogu


Kapela v Rogu


Leseni most v Novem mestu


Atrijske hiše v Mostecu, Ljubljana


Protihrupna lesena ograja na avtocesti

na vrh