info akcije magazine id mail english
03ProstoriLjudjeIdeje
7. 1. 2008

Zelena arhitektura

Okolju prijazna gradnja pod okriljem strokovnih združenj
ZDA so bile še do lani največji onesnaževalec ozračja s toplogrednimi plini in tako bi tudi ostalo, če jih ne bi prehitela Kitajska. S priznanjem zvezne vlade, da problem klimatskih sprememb obstaja, pa ekologija prihaja tudi v ospredje političnih spopadov in lobiranj v Washingtonu. Na prve strani časopisov je tik pred novim letom udarila novica, da je Zvezna okoljevarstvena agencija EPA Kaliforniji in 17 drugim državam prepovedala uveljavitev tako imenovanega "Zakona o čistih avtomobilih" (Clean Cars Law), s katerim bi proizvajalce avtomobilov do leta 2016 prislili v zmanjšanje emisij za 30%.


California Academy of Sciences v San Franciscu (Renzo Piano Building Workshop, v gradnji), pričakuje visoko oceno LEED. Zasnovana je kot eksperimentalna zgradba - učni model - na katerem bodo obiskovalci lahko spremeljali učinke zelenih principov gradnje: "živo streho", fotovoltaične celice...

Čeprav se zdi, da glavna bitka za čisto ozračje poteka na avtomobilskem področju, pa se stvari premikajo tudi na področju gradbeništva. Stavbe so vir 70% toplogrednih plinov v ZDA in kar se tiče energije, tudi pri hišah Američani upravičeno veljajo za izjemno potratne. Podobno kot veliki in požrešni avtomobili, tudi ameriške zgradbe požrejo nesorazmerno več energije v primerjavi z evropskimi. Medtem, ko v Evropi ob vsaki novogradnji moramo dokazovati, da bodo zgradbe ustrezale predpisanim standardom porabe energije, računati količnike toplotne prevodnosti in temu ustrezno določati izolacijske sloje na fasadah, v ZDA česa podobnega ni potrebno početi nikomur.

V ZDA je sicer mogoče naleteti na vse več velikih projektov, kjer so ekološki principi gradnje uporabljeni v osupljivem obsegu. Vendar se evropskemu opazovalcu zdi skoraj komično, kako so nekatere lastnosti stavb, ki se nam na stari celini zdijo nekaj samoumevnega, predstavljene kot izjemno napreden in kulturen odnos do okolja. Vendar se na ta način le odraža skromen in neobvezen obseg vlaganj v kakovostno izolacijo, zasteklitev ali celo tako preproste stvari, kot so okna s kljukami in tečaji, ki omogočajo odpiranje ter naravno prezračevanje. Zelena arhitektura v ZDA je zaenkrat še nekaj butičnega, podobno kot "organic food".

Ameriški arhitekti se na področju zelene gradnje zatekajo k standardnim rešitvam in jih prodajajo à la carte. Obenem se z zavidanjem ozirajo čez Atlantik, kjer jih na tem področju na splošno prehitevamo. V Evropi vendarle potekajo prizadevanja za velikopoteznejše inovacije v gradbeništvu. Bloombergov arhitekturni kritik James S. Russell v članku za revijo Metropolis ugotavlja, da so zelene aplikacije na Fosterjevi stolpnici Hearst v New Yorku popolnoma nepomembne v primerjavi z njegovo Kommerzbank v Frankfurtu. Vendar je Frankfurtska stolpnica 10 let starejša. Dodaja, da vse inovacije, ki jih je Renzo Piano uporabil na novi stolpnici New York Timesa, v ZDA res predstavljajo velik napredek, vendar jih je Piano uporabil na Potstdamer Platzu že leta 1998.

Kot ugotavljajo v mednarodni načrtovalski pisarni Arup, so med ZDA in Evropo tri bistvene razlike v pristopu k trajnostni gradnji: kulturne norme, višji stroški energije ter davčne olajšave. V Evropi se gradi na daljši časovni rok v primerjavi z ZDA, zato so višja začetna vlaganja sprejemljivejša, visoko inovativne zgradbe pa so po splošnem prepričanju "prava stvar". V ZDA se pogovori o inovativnosti takoj preusmerijo k pravnim tveganjem in denarju.

Da bi se standardi gradnje v ekološkem smislu vendarle izboljšali skušajo poskrbeti nevladne organizacije s področja gradbeništva. Med največjimi in najbolj vplivnimi na tem področju je USGBC (United States Green Building Council), ki je neprofitna kompozicija 12.000 različnih organizacij s področja gradbeništva in si prizadeva za širjenje trajnostnih gradbenih praks. Zato je razvil program LEED. LEED je okrajšava za Leadersheep in Energy and Environmental Design, prostovoljni ocenjevalni sistem za ocenjevanje ekološke gradnje. Stavbe lahko že v fazi načrtovanja ali pa po dograditvi kandidirajo za certifikate LEED, vkolikor za to izpolnjujejo točno predpisane pogoje.


School of Art and Art History univerze v Iowa City-ju (Steven Holl Architects, s partnerjem H. Lewis Kruse Blunck Architecture, 2007) štrli nad rokavi reke in se pripenja na centralno jedro starejše stavbe iz leta 1937.

LEED je deležen številnih pozitivnih ocen. Nekateri pravijo, da so odgovori na številna okoljska vprašanja, povezana z gradnjo, skozi postopek ocenjevanja postali povsem nedvoumni. Program naj bi se razvijal v pravo smer. Po novem vključuje tudi energetska vprašanja, postopki dokumentiranja pa se poenostavljajo. LEED naj bi tako postajal tudi orodje za vodenje projektov. V primeru, da naročnik zahteva načrtovanje stavbe v skladu z LEED standardi, so načrtovalci prisiljeni razmišljati tudi v smeri ekologije, kar v ZDA sicer počnejo zelo redko. Projektne ekipe so primorane v uporabo načrtovalskih strategij, s pomočjo katerih bodo novogradnje izkazale otipljive prednosti, ki bi jih na splošno lahko opredelili kot ekološke (npr. boljša naravna osvetlitev, manjše potrebe po umetnem ohlajevanju stavbe...) Najpomembnejše pa je, da se s programom LEED tudi v splošni javnosti razumevanje ekološke gradnje premika širše od prihrankov, ki jih omogočajo varčne žarnice in termopansko steklo.

Zaradi vse večje naklonjenosti trga ekološko sprejemljivejšim oblikam vlaganj, povpraševanje po certifikatih vsako leto narašča. Vendar je število v programu LEED ocenjenih projektov v razmerju s številom novogradenj zelo majhno. Eden od razlogov za to je drago ocenjevanje. Dokumentacija, s katero se dokazuje, da kakovosti zgradbe ustrezajo LEED standardom, po nekaterih podatkih lahko doseže vrednost tudi do 100.000$. Ob velikih projektih je to razmeroma majhna vsota, za manjše pa je občutno previsoka. Problem programa LEED je tudi trgovanje s točkami. Sistem ocenjevanja dopušča, da projekti z majhnim vložkom - npr. z uporabo naravnih materialov - dobijo veliko točk. A imajo realno tudi majhne okoljske učinke. Pristop ocenjevanja s kontrolnim seznamom je bil zato že večkrat tarča kritik. Strokovnjaki se strinjajo, da bo sistem ocenjevanja uspešen le, če bo okoljska strategija, vgrajena v ocenjevanje, integralna.

Na splošno najnovejše študije v ZDA ugotavljajo, da bolj zelena arhitektura ni dražja. Številni principi, ki so bili do nedavnega eksotični in je bilo zanje potrebno celo poskrbeti, da so postali legalni, se danes splošno uporabljajo.

Strokovne organizacije v ZDA pogumno stopajo na čelo prizadevanj za zelene spremembe v gradbeništvu. Ameriško društvo inženirjev za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje (ASHRAE) si prizadeva za uvedbo mandatornega standarda, na podlagi katerega bi vsem stavbam do leta 2012 izboljšali energetsko učinkovitost za 30%. ASHRAE in AIA (Ameriški inštitut arhitektov) si skupaj prizadevata, da bi se ameriški kongres do leta 2030 zavezal k gradnji, ki bo klimatsko-nevtralna. Strokovnjaki obeh strokovnih združenj imajo zelo malo časa za pripravo standardov, ki bodo odločilno spremenili gradnjo v bližnji prihodnosti.

Zelene aplikacije bodo nedvomno temeljiteje krojile odločitve o razporeditvi sredstev znotraj projekta. Zato bodo za arhitekturo vse bolj pomembne. Če poenostavimo, naročniki in načrtovalci bodo soočeni z vprašanji tipa: "marmor ali fotovoltaične celice?" ali pa "klimatska naprava ali sistem za uporabo deževnice?" Kot ugotavljajo analitiki, bo nujno potreben integralen pristop načrtovalcev, če bomo želeli zagotoviti manjšo porabe energije. Že zdaj je mogoče doseči tudi do 70% neodvisnost stavb od ogljikovodikov. Vendar je tako osupljive rezultate mogoče zagotoviti le, če vsi elementi okolju prijazne gradnje delujejo simultano. To pa bo pomenilo predvsem bolj discipliniran pristop k načrtovanju.


Več:
>>United States Green Building Council
>>American Institute of Architects
>>ASHRAE Sustainable Resources
>>Can LEED survive... / Metroplolis, 11/07

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


Zelena streha nove stavbe Kalifornijske akademije znanosti. (Renzo Piano Building Workshop)


University of California, Merced Central Plant, Merced (Skidmore, Owings & Merrill LLP, 2007) Ta stavba predstavlja prvo fazo novega kampusa Kalifornijske univerze, ki bo v celoti ustrezal srebrnemu standardu LEED.
na vrh