info akcije magazine id mail english
02DelavnicaDobro : slaboKritika : polemikaPisma bralcev
6. 5. 2008

Čiščenje podeželske realnosti

Maistrov park, Ljubno ob Savinji


Parki in drugi načrtovani javni prostori so v majhnih ruralnih naseljih, kot je Ljubno ob Savniji, prej izjema kot pravilo. V preteklosti je bilo delo in življenje v teh hribovskih krajih, tesno povezano z naravnim okoljem. Narava je bila vse: delo in prosti čas, vir preživetja in grožnja obstoju. Potrebe po urbanem kultiviranju narave za prosti čas in užitek so se zato pojavile šele nedavno, odkar dohodki večine prebivalcev niso več vezani na kmetovanje, gozdarjenje, v krajih ob Savinji pa tudi na splavarjenje. Te ureditve so že na splošno premalokrat povezane z obvodnim prostorom. Še posebej, kadar gre za tehnično urejanje hudourniških vodotokov, pa fizični kapital obvodnega prostora običajno niti približno ni tako dobro izrabljen, kot pri novem parku v Ljubnem.

Življenje v Ljubnem je bilo že v preteklosti zaradi splavarstva tesno povezano z reko. Savninjski splavarji so v drugi polovici 18. stoletja pluli po rekah Balkanskega polotoka, vse do Donave in Črnega morja. Kljub temu, da je danes splavarstvo le še zanimiv del folklore, Savinja še vedno odločilno vpliva na življenje v Ljubnem. Najdaljša reka, ki teče izključno po ozemlju majhne Slovenije, rada poplavlja. Kako pomembno je, da poselitev in urejenost rečnih bregov upoštevata nepredvidljivo in divjo vodo, se je izkazalo v letu 1990, ko so poplave močno prizadele tudi ta kraj.

Razdejane bregove v Ljubnem so tehnično uredili že do leta 1995. Na delu z velikimi skalami utrjenih bregov pa je kraj letos dobil tudi nov park. Posvečen je Rudolfu Maistru, ki je po koncu 1. svetovne vojne Sloveniji priboril njej pripadajoči kos razpadle habsburške monarhije in tako postavil severno mejo današnje Slovenije. Ko prihajamo v Ljubno nas pozdravi četa figur iz ukrivljenih kovinskih palic. Dematerializirana telesa kot duhovi stojijo med cesto in reko. Park za njimi se v ostrih linijah prepogiba v abstraktno mrežno površino, ki se od zelenic in peščenih poti preko utrjenih skalnih površin spušča v strugo Savinje. Sprehajališče ob reki je urejeno v abstraktno hribovje, sredi katerega so se v tistih nemirnih časih postavljale nove državne meje.

Prostor podeželskih naselij je prej stvar spontanih, utilitarnih posegov, kot namernega in popolnega načrtovanja. Zgodovinsko jedro gručaste vasi je dobilo nove krake, nekdanji kolovoz so razširili v asfaltirano prometnico, od visokih vod razdejano strugo reke so interventno utrdili z velikimi lomljenimi skalami. Zaradi spremenjenega odnosa do rodovitne zemlje, so vse bolj številne pozabljene zaplate zemljišč. Obvisele so nekje vmes: med posameznimi gradnjami, med cesto in tehnično sanirano rečno strugo.

V ta prostor danes prihaja še nov park, ki je v ostrem nasprotju z vsem, kar ga obdaja. Beli betonski robovi predstavljajo okvir, na katerega so napeti zeleni bregovi in sive poti. Na trikotne, trapezoidne in deltoidne kose razrezano zemljišče je izoblikovano v umetne grebene, ki z dinamiko ostro lomljenih črt in ploskev vnašajo opazno nasprotje v mehko, zaobljeno pokrajino.

Ali tako avtonomen prostor sploh lahko deluje kot integralni del spontano ustvarjene ruralne krajine? Maistrov park v Ljubnem predstavlja stiliziran stik urbanega in naravnega. Irealen, umeten svet, ki nadgrajuje sodobno podeželsko realnost in premika njene meje. V nenačrtovan tradicionalni prostor vstopa kot nov, samosvoj, tehnično definiran relief, ki se oddaljuje od naravnega. Ob naravnih bregovih na eni strani reke buhti gosto grmovje; nova, oblikovana krajina na nasprotni strani pa je gola, očiščena geometrijska površina. Kljub drugačnosti park deluje kot navzven odprta entiteta, ki se preko povezav znotraj svoje strukture usmerja v okolico: k reki, naselju, cesti.


Matevž Čelik

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
projekt
Maistrov Park

naslov
Ljubno ob Savinji

arhitekti
Bruto krajinski arhitekti

izvedba
2007
na vrh