info akcije magazine id mail english
02DelavnicaDobro : slaboKritika : polemikaPisma bralcev
30. 1. 2008

Dobra arhitektura še ni dovolj za dobro sosesko

Nove stanovanjske soseske - stanovanjska soseska Barje


Stik z naravo je za Slovence pomembna vrednota. In čeprav se mnogi zelo zavedamo pomena kakovosti bivalnega okolja, je danes slovenski kupec ali uporabnik stanovanjske nepremičnine v glavnem večinoma primoran sprejeti tisto, kar ponuja trg.

Na izbiro stanovanja z vidika kakovosti bivalnega okolja pri novogradnjah pomembno vpliva dejstvo, da v Sloveniji, še posebno pa v večjih mestih in predvsem v Ljubljani, primanjkuje stanovanj. Možnosti, ki jih ponuja trg v marsičem pomembno odstopajo od vrednot, ki so blizu kupcem. Predvsem opazen je trend umeščanja novih stanovanjskih sosesk na za gradnjo razpoložljiva zemljišča, ki so z različnih vidikov bivanjske kakovosti manj sprejemljiva. Načrtovalsko prakso stanovanjske gradnje danes krojijo predvsem lastniki zemljišč in investitorji, ki se že zavedajo pomena kakovostne arhitekture objektov in stanovanj, bistveno manj pozornosti pa namenjajo izboru lokaciji novih stanovanjskih območij in sami urejenosti odprtega prostora.

Prav lokacija in odprti prostor sta vidika kakovosti, za katera mnogi strokovnjaki verjamejo, da dolgoročno bistveno vplivata na vrednost stanovanj in sta ključni vodili pri gradnji novih stanovanj v tujini. Lokacija in odprti prostor stanovanjskih sosesk, sodeč po domači praksi in tujih zgledih, ne smeta biti prepuščena trgu in naključjem.

Opisanega razkoraka med vrednotami in dejstvi v praksi nove stanovanjske gradnje se posebej dobro zavedajo tržni strokovnjaki, ki v oglase za novogradnje spretno vključujejo uporabnikom všečne izraze in navajajo urejenost ali bližino odprtih zelenih površin kot merilo kakovosti, čeprav je resnica morda zelo daleč od opisanega. Kako se ob tem počutijo kupci oziroma uporabniki takih stanovanj, ostaja zaenkrat manj znano. Tudi kupce in nove najemnike namreč predvsem in najprej zmotijo problemi z izvedbeno kakovostjo gradnje.

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana letos ponuja upravičencem do najema neprofitnih stanovanj novo stanovanjsko sosesko na Barju. Tudi pri tej gradnji je očitno prevladala omenjena praksa. Lokacija na robu Barja, ki je predlagano za krajinski park, bi lahko bila zelo privlačna za bivanje. Bližina gozda, naravnega rekreacijskega območja in dnevni neposredni stik z naravo so mamljivo privlačne značilnosti. In vendar je območje na robu barja, ki bo zavarovano v skladu z evropskimi merili ohranjanja narave v mnogočem razvojno omejeno in kot tako vprašljivo dobra izbira za novo stanovanjsko gradnjo. V območje ne pripelje javni potniški promet, v bližini ni ne vrtca in ne šole in tudi ne trgovine za osnovno preskrbo. Na območju, ki bo podrejeno varovalnim režimom je težko pričakovati, da bo zgostitev stanovanj sploh kdaj dovolj velika, da bi opravičila opremo območja s potrebno družbeno in prometno infrastrukturo.

Kljub kakovostni arhitekturi je opisani primer zato še eden v nizu dolgoročno vprašljivih primerov nove gradnje, ki sporočajo, da arhitektura sama po sebi še zdaleč ni edino zagotovilo za kakovost bivanja. Ko minejo skrbi okrog nakupa novega stanovanja, se kakovost bivanja pokaže v novi luči in še kako pomembni postanejo odnosi do drugih funkcij in drugih delov naselja, pa tudi preskrbljenost s skupnimi odprtimi prostori. Dolgoročno na kakovost stanovanja, iskanost neke lokacije in vrednost nepremičnin vpliva veliko dejstev, ki v fazi novogradenj mnogokrat niso upoštevane. Obstaja realna možnost, da mnogo novogradenj iz zadnjega desetletja tega preizkusa časa ne bo opravilo najbolje.


Petra Vertelj Nared

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


projekt
Stanovanjska soseska Barje

naslov
Cesta v Gorice, Ljubljana

arhitekti
Bevk Perović Arhitekti

izvedba
2007
na vrh