info akcije magazine id mail english
02DelavnicaDobro : slaboKritika : polemikaPisma bralcev
26. 2. 2008

Geometrizirana narava za nove stanovalce

Krajinska arhitektura v rokah Bevk Perović arhitektov

Stanovanjsko naselje Polje, Ljubljana (foto: Matevž Paternoster)

Kvaliteto zunanjih bivalnih površin zagotavljata dobro načrtovanje in ustrezno vzdrževanje. Znak dobrega načrtovanja so med drugim različne nagrade, ki jih za dobro opravljeno delo strokovna javnost podeljuje najboljšim načrtovalcem bivalnih in drugih prostorov. V prvi vrsti načrtovalci poskrbijo za dobro arhitekturo (čemur tudi javnost posveča največ pozornosti), nekateri pa se bolj poglobljeno ukvarjajo tudi z zunanjim prostorom.

Stanovanjski kompleks socialnih stanovanj avtorjev Bevk Perović arhitekti na Polju v Ljubljani, nagrajen s Plečnikovo nagrado leta 2005, ponuja uporabnikom programsko pestro zasnovo zunanjih površin. Prostore za sedenje dopolnjujejo igrala, reliefno oblikovane travnate prvine in manjši prazni prostori, raznolikih gradiv, vse skupaj pa deloma prekriva drevesna vegetacija. Prostor je oblikovan za igro, za druženje in za šport. Opis ureditve zbuja vtis korektno zasnovanega dvorišča. Uporabniki so z ureditvijo zunanjega prostora zadovoljni, predvsem v kontekstu številnih drugih ljubljanskih in slovenskih novogradenj.

Blagovno znamko avtorjev opisanih ureditev označuje visoko kvalitetna in prepoznavna arhitekturna govorica, ki je ni moč zgrešiti samo v arhitekturi, temveč tudi v zasnovah zunanjih ureditev. Struktura zunanjih ureditev je namreč v smislu oddaljenosti od narave, poudarjeno arhitekturna. Kakor je mogoče brati zasnovo omenjene zunanje ureditve, je namen avtorjev iz enostavnih form (krog, kvadrat, pravokotnik) ustvariti kompleksno zasnovane prostore bivanja na prostem. Prvine zasnov so močno členjene. Prevladujejo formalne, uravnotežene oblike, na primer ponavljajoča se krog in pravokotnik, ki se kompozicijsko in funkcionalno učinkovito prepletata.

Zasnovo zaznamuje tudi precejšnja nasičenost; večjih, nečlenjenih praznih prostorov ni; poti so brez razvidnega smisla členjene v stopalne kamne in pogosto ne vodijo k konkretnemu cilju, temveč nosijo v prvi vrsti strukturno - likovno funkcijo. Organskosti oblik ni. Drevesne vrste res učinkujejo estetsko, a ključna drevesna vrsta v omenjeni ureditvi je visoko alergena in hitro lomljiva ter zato manj primerna za značaj prostora, v katerega je umeščena.

Stanovanjske krajine Bevk Perović arhitektov imajo predvsem poudarjen likovni učinek. So skrbno načrtovane in pravzaprav tipizirane. V kontekstu sodobne stanovanjske arhitekturne prakse pri nas sta omenjena avtorja dva izmed redkih arhitektov, ki načrtovanju odprtega prostora sploh posvečajo količkaj pozornosti. Le malo možnosti imamo, da bi njun 'tip' stanovanjskih krajin primerjali s kakšnimi drugimi domačimi primeri. Škoda.


Urška Kranjc

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Študentski dom Poljanska, Ljubljana (foto: Miran Kambič)


Stanovanjsko naselje Aljaževa, Ljubljana (foto: Miran Kambič)

na vrh