info akcije magazine id mail english
02DelavnicaDobro : slaboKritika : polemikaPisma bralcev
7. 2. 2008

Politični vidik pisanja kritike o urejanju prostora

Problem je nerazvita neposredna demokracija
Bruno Latour, francoski sociolog, v enem svojih člankov zapiše: »Nekako še znamo urediti stvari v času, a jih ne znamo v prostoru. Mobilizirati moramo politično misel na nov način – na razmislek o prostoru. Ekologija nas je ranila za vedno tako močno, da ni več tistega – bo že čas popravil, bo jutri pospravljeno. Uvedla nas je v obdobje Prostora, nujnosti kohabitacije, sožitja, sobitja tudi z neprijetnimi stvarmi. Ničesar in nikogar se ne moremo več znebiti!« Latour nekje drugje sugerira: »Polovica našega znanja je v rokah znanstvenikov, toda druga polovica je živa le v rokah teh najbolj osovraženih, politikov. Sredi tega znanstveno-političnega blodnjaka, v telesu CIVILNE DRUŽBE, mora delovati znanost osvobojena politike in politika osvobojena (!) znanosti. Lahko vzpostavimo ravnotežje, kohabitacijo? Lahko preprečimo kolaboracijo (!) med močjo in znanjem, med Kaliklejem in Sokratom?! In ustvarimo Tretjo Pot – Tretjo državo?«

Tudi nizozemski sociolog Frank R. Ankersmit, v enem svojih člankov o razvoju predstavniške demokracije, napoveduje hudo krizo le-te, če ne bo sposobna vzpostaviti boljši dialog z direktno demokracijo. Med drugim navaja: »Današnji problemi ne postavljajo en del ljudstva proti drugemu kot je bilo v času t.i. desnice in levice in se je predstavniška demokracija izkazala za rešiteljico pred permanentno državljansko vojno; večina današnjih problemov učinkuje na vse enako, predvsem vsi skupaj smo kreatorji problemov in istočasno njihove žrtve! Situacija v kateri smo se znašli napoveduje, da smo prisiljeni transformirati predstavniško demokracijo v neko novo obliko, kajti v sedanji obliki ni več sposobna reševati teh problemov«

Še veliko je pokazateljev, da je predstavniška demokracija v krizi! In gre za to, da predstavniška demokracija ni več sposobna reševati določenih problemov! In na prvem mestu so to problemi vezani na prostor! Problemi vezani na prostor padajo v sistemu predstavniške demokracije v stalne zagate. Vsi problemi vezani na prostor, od lastništva zemlje, celo vode, preko nepremičninskih kolobocij v zvezi z nedorečeno davčno zakonodajo, do uničevanja okolja, in ne nazadnje do očitne nadvlade gradbenih in prostorskih mafij, vsi ti problemi, kot da se jih noben politik, noben predstavnik predstavniške demokracije, ne upa lotiti! In kot da vse obstane, otrpne na ločnici med privatno, moja last, moja zemlja, moje, moj prostor, in na drugi strani, javno, skupno, skupni javni prostor, strokovno utemeljen skupnostni interes v prostoru! Tega problema, te ločnice, predstavniška demokracija ne rešuje!

Ključno je, da se išče in preizkuša alternative predstavniški demokraciji pri reševanju določenih tipov problemov, ki so v sistemu predstavniške demokracije obsojeni na zagatnost in to so predvsem vsi problemi vezani na prostor. Edina alternativa, ki jo vidim in preizkušam, je neposredna, direktna demokracija. V primeru problemov vezanih na prostor, da se izlušči in pridobi na teži vest stroke, vezane na posege v prostor!

Ni problem izgradnje NUK-2 (Nova narodno-univerzitetna knjižnica) ali je Mušičev projekt po dvajsetih letih še aktualen. Ni problem PCL-a (potniškega centra Ljubljane), ali bo možno čez 10 let, ko bi se končno odločili za poglobitev železnice, tire speljati skozi, po prvonagrajenem projektu zgrajene podzemne garaže. Ni problem novega Kolizeja ali je stolpnica previsoka in kvari gabarit Ljubljane. Problem je DRUGJE, problem je v NERAZVITI NEPOSREDNI DEMOKRACIJI! Ker vest stroke, vezane na posege v prostor, nima teže. In to je izrazito političen vidik!

Sugestije svetovno znanih sociologov so dobre, dajejo vzpodbudo in upanje. A Pot je naporna, je težka, v resnici gre za spremembo utečenega političnega sistema. Kar pa je najtežje narediti. Miha Jazbinšek v pismu, ki je zakrožilo te dni med skupino arhitektov, ugotavlja: »Nemogoče je, da bi sistem kontroliral samega sebe« A v istem kroženju pisem, urbanistka Martina Lipnik trdi: »A ravno to se mora zgoditi!«. Mislim, da imata oba prav! Tu pomaga Bruno Latour: v telesu CIVILNE DRUŽBE moramo vzpostaviti ravnotežje med znanjem in politiko!

To pa lahko dosežemo skozi različne oblike pisanja in kritike o urejanju prostora, različne oblike javnih tribun, forumov, spletnih strani in še novih oblik, ki jih bo prinesel razvoj interaktivne komunikacije. Skozi vse to moramo doseči DOVOLJ glasov za PRAVO STVAR! Kar v končni konsekvenci PRISILJUJE Odgovorne (sistem) na Odgovornost. To pa ni nič drugega, kot kontrola sistema zaradi sistemske(!) zakonitosti (ki se bo morala ob stalnem, javnem pritisku nekoč zgoditi), ko količina glasov strokovne civilne družbe, ali kot sem si dovolil nekajkrat poimenovati: vest stroke - prisili Odgovorne v to kontrolo in popravek! Šele ko to deluje, je možno svobodno ustvarjanje, boljše in lepše v prostoru. Se lahko zgodi tvoja vizija, tvoja stvaritev, ne da bi moral poznati vse zakulisne trike in podmizni biljard, ali kot pravi Ankersmit: se uresniči tvoja vizija, brez potrebe, da bi nasprotniku prerezal vrat, nasprotno, po burni, žolčni debati, gresta celo skupaj na pivo!


Miha Burger

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

A.J.
Odgovornost stroke, 8.2. 2008, 13:22

Dobro razmišljanje. Morda samo pristavek: ko kot stroka načrtujemo prostorske rešitve, posegamo v prostorsko, okoljsko, družbeno, gospodarsko zelo kompleksne sisteme in jih spreminjamo. Zelo odgovorno početje, z daljnosežnimi podsledicami. Zato je poleg alternativ (variant), ki edine nudijo možnost izbire - kar je pogoj za demokracijo - nujna njihova (interdisciplinarna!) utemeljenost. Ki mora vsebovati razvidne, transparentne korake in s tem možnost kontrole, pa tudi korekcij. Kar vse skupaj edino lahko pripelje do sinergije.... in to ne samo do dobrega piva!
Pa še to: morda bi morali manj poudarjati pomen avtorstva idej, vizij. Morda bi morali biti srečni, kadar jih kdo povzame - saj s tem vendar dobijo potrditev, večjo težo in večjo možnost realizacije!


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Miha Burger je urednik spletne strani
Naddemokracija.si

na vrh