Pobude in projekti

Ljubor

Ljubor je mariborsko društvo, v katerem se ljudje prostovoljno združujejo zaradi uresničevanja svojih interesov in interesov širše javnosti mesta Maribor za višjo raven kulture in kakovosti (so)bivanja v mestu ob Dravi ter v širši družbeni skupnosti.

Mariborska kolesarska mreža

Mariborska kolesarska mreža (MKM) je prostovoljno interesno združenje kolesarjev kot udeležencev v prometu. Glavni cilj delovanja MKM je, da postane promet človeku in okolju prijaznejši ter s tem bivanje prijetnejše. MKM deluje predvsem na območju Mestne občine Maribor, z občasnimi aktivnostmi pa seže tudi na širše (regionalno, državno in mednarodno) področje.

ZaMestoPoDveh

Ljubljana mesto živih, zanimivih in zelenih ulic!

ZaMestoPoDveh je skupina ljudi, ki z različnimi projekti spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prometa v mestu. Ulico razumejo kot javni prostor, ki poleg transportne vloge nudi tudi prostor za srečevanje in pogovor.