Izobraževalne ustanove

FA Ljubljana

Najstarejša slovenska šola za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani na splošno velja za eno zanimivejših srednjeevropskih šol za arhitekturo. Njeno kakovosti potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki pogosto dosegajo zavidljive rezultate doma in v tujini. Diplomanti FALJ so znani po svojem splošnem in strokovno profiliranem znanju in sistematičnem projektnem pristopu, ki omogoča uspešno zaposlovanje v različnih umetniških in arhitekturnih praksah.

Fakulteta za gradbeništvo Maribor

Katedra za arhitekturo in prostor

Katedra za arhitekturo in prostor na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, usklajuje izobraževalno dejavnost na področjih arhitekture in prostora ter s temi področji povezano znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki jo izvajajo njeni sodelavci. Razvija ustrezne pripadajoče znanstvene discipline in skrbi za razvoj stroke in prenos spoznanj v prakso, ob prizadevanjih, da bi se ta sproti vključevala v pedagoški proces v okviru smeri arhitektura.