Strokovne organizacije

Docomomo Slovenija

Docomomo Slovenija je slovenska delavna skupina za dokumentacijo in konservacijo stavb in urbanističnih zasnov modernega gibanja.

DAM

Društvo arhitektov Maribor je strokovno društvo, ki je na svojem področju aktivno tako v Mariboru, kot tudi širše v regiji. DAM aktivno sodeluje pri usmerjanju bodočih ureditev prostora z izvajanjem javnih natečajev za posebej občutljive posege v prostor.

DAL

Društvo arhitektov Ljubljane je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih občanov. Pospešuje, podpira in razvija vse dejavnosti, ki se ukvarjajo s problematiko arhitekture in urejanja prostora.

ZAPS

Zbornica za arhitekturo in prostor samostojno deluje od leta 2004. Njen osnovni namen je skrb za kvaliteto strokovnega dela, za ureditev razmer na trgu in skrb za izobraževanje ter izvajanje javnih pooblastil v Sloveniji. Danes šteje preko 1300 članov in je članica Evropskega sveta arhitektov (ESA).