Urbact novice

Soodgovornost

Soodgovornost, novo razmerje med lokalno oblastjo in državljani.

Soodgovornost je morda rešitev za nove izzive, s katerimi se dandanes soočajo tradicionalne države blaginje. Pristop bi lahko zadovoljil rastočo potrebo po novih vrstah storitev…

Staranje prebivalstva: izzivi zdravstvene oskrbe in zaposlovanja v mestih

Zaključki URBACT projekta Active A.G.E

Staranje prebivalstva je tako izziv kot priložnost za večino evropskih držav, še posebej v trenutnih gospodarskih razmerah…

Nov razpis programa URBACT

Od drugega tedna v decembru do sredine marca bo odprt 3. razpis programa URBACT za zbiranje predlogov projektov. Z njegovo pomočjo naj bi bilo v…

Odprta mesta

kako spodbujati odprtost v vašem mestu - v slikah

Oglejte si, kako spodbujati odprtost v vašem mestu – v slikah.

Poletna univerza URBACT

Prva URBACT-ova poletna univerza, posebej namenjena deležnikom URBACT-ovih lokalnih podpornih skupin, ki je bila organizirana na Univerzi Jagiellonian v Krakovu na Poljskem, med 29. in…

Kako sprejeti raznolikost v evropskih mestih?

Rezultati projekta Open Cities

Znotraj Evropske Unije so vidne spremembe v selitvenih gibanjih ljudi: medtem ko se nekatere države srečujejo s pozitivnimi selitvenimi tokovi, se nove članice še naprej…

URBACT lokalne podporne skupine

URBACT lokalne podporne skupine so ena od ključnih novosti v programu, saj omogočajo participativno oblikovanje politik na lokalni ravni. Vsak URBACT partner mora ustanoviti lokalno…

Dediščina kot priložnost

Primer revitalizacije starega mestnega jedra Lublina

Rezultati URBACT-ovega projekta HerO

Kulturna dediščina v zgodovinskih mestih ni le dejavnik privlačnosti, ampak se mora prilagoditi tudi novim gospodarskim, demografskim in okoljskim izzivom. Dolgo…

Urbact poletna univerza lokalnih podpornih skupin

Program URBACT prvič organizira Poletno univerzo, ki bo namenjena članom lokalnih podpornih skupin iz vseh URBACT projektov. Dogodek se bo odvijal na Univerzi Jagiellonian v…

Vozlišča znanja v mestih

Evropska mesta razvijajo vozlišča znanja v različnih oblikah: znanstveni parki, kreativna območja, četrti designa itd. Ta vozlišča znanja se vedno bolj razvijajo v samem mestu…