Urbact novice

Trajnostno upravljanje rabe prostora s projektom LUMASEC

Obvladovanje širjenja urbanih območij, sprostitev potenciala degradiranih območij in ustvarjanje konkurenčnega, privlačnega okolja, ugodnega za razvoj skupnosti, je skupni cilj Urbact projekta LUMASEC (Land Use…

Javno posvetovanje o prihodosti evropske kohezijske politike

Evropska unija vsaka tri leta objavi poročilo o ekonomski, socialni in teritoritorialni koheziji, kjer podrobno opiše napredek na teh področjih in koliko so…

Živahne diskusije na Urbactovi letni konferenci 2010

Ekonomska kriza, urbana obnova, socialna stanovanja v nekdanjem zaporu, evropska akulturacija, kolesarski festival, sodelovanje zasebnega sektorja in druge teme so bile obdelane med Urbactovo letno…

Jessica privablja vlagatelje

Kako iz javno-zasebnih partnerstev narediti kar največ?

Slovenija sodi med države, ki doslej niso izkoristile pobude JESSICA (Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja), ki jo je Evropska komisija ustanovila…

Izkušnje projekta Nodus

Povezovanje urbane prenove in prostorskega načrtovanja.

Urbane prenove ni več mogoče načrtovati izključno na lokalni ravni, ker ta vpliva tudi na okoliška območja, tako sosednje občine kot regije. Prav tako pogosto…

Projekt RegGov učinkuje v Köbányi

Köbánya je partner v URBACT-ovem projektu RegGov, ki deluje na področju celostnih strategij za trajnostni razvoj urbanih sosesk. S pomočjo URBACT-ove lokalne podporne skupine je…

Stare tovarne za nove aktivnosti

Stephen Houghton, župan Barnsleya (VB)

V zadnjem desetletju so kreativne industrije postale eno bolj popularnih orodij mest za spodbujanje razvoja in urbano regeneracijo degradiranih območij. V Ljubljani med take projekte…

Kako lahko kriza okrepi strateške prednosti mesta?

Kriza je tudi v Sloveniji močno prizadela razvojne načrte mest. Trg nepremičnin je zastal, zmanjšala se je gospodarska moč zasebnih investitorjev. Zaradi zmanjšanih prihodkov so…

Kako je Brnu uspelo ustvariti medobčinsko sodelovanje

Joining Forces je eden od šestih URBACT-ovih projektov, ki so se zaključili v maju. V obdobju dveh let je osem mest sodelovalo pri reševanju vprašanj,…

Urbane strategije v krizi

Pregled ukrepov, razvitih v mestih URBACT, kaže visok odzivni potencial mest.

Ko govorimo o vplivih krize, so mesta očitno na frontni liniji in bodo imela glavno vlogo tako pri iskanju kot pri izvajanju mnogih rešitev, ki…