Urbact

Projekt WEED

poročilo končne konference v Amiensu - Francija 12. - 13. maj 2011

Projekt WEED – Ženske, podjetništvo in zaposlovanje na lokalni ravni – se po dveh letih faze izvedbe zaključuje julija 2011. Projekt, katerega vodilni partner je…

Vozlišča znanja v mestih

Evropska mesta razvijajo vozlišča znanja v različnih oblikah: znanstveni parki, kreativna območja, četrti designa itd. Ta vozlišča znanja se vedno bolj razvijajo v samem mestu…

Zaključne konference URBACT projektov

ACTIVE A.G.E. – Strategija za mesta s staranjem prebivalstva, je projekt Urbacta, ki se ukvarja z vprašanjem, kako omogočiti aktivno starost. Njegov cilj je pomagati

Vključevanje Romov

So lahko mesta gonilo razvoja?

Romi so največja manjšinjska skupina v Evropi, ki ostaja odrinjena na rob družbe. Občinske oblasti do sedaj niso igrale pomembnejše vloge pri oblikovanju politike vključenosti Romov,…

Pregled treh Urbactovih projektov

SUITE, NeT-TOPIC in FIN-URB-ACT sestavljajo prvo skupino dvajsetih Urbactovih projektov, katere dejavnosti se zaključujejo do meseca julija. Ti projekti imajo svoje zaključne konference v marcu.…

Koraki k vključujoči rasti

Primeri dobrih praks v mestih za zmanjšanje neenakosti med spoloma

Neenakost in revščina ostajata značilnosti Evrope in sta pogosto vezani na slabe plače, razlike med spoloma, rasizem, šibko usposobljenost, omejene priložnosti izobraževanja in negotovo zaposlitev.…

Alba Iulia, laboratorij urbane prenove za Romunijo

Alba Iulia, partner v Urbactovem projektu Nodus, ki se je zaključil prejšnjo pomlad, je urbano območje v središču Romunije s 100 000 prebivalci. Da bi…

Izzivi večfunkcionalnih zgodovinskih središč

Zgodovinska mesta so od nekdaj delovala kot večfunkcionalna središča. Ta njihova lastnost je dodana vrednost k privlačnosti in kvaliteti mestnega življenja.  S tem ko nudijo…

Obogatitev javnih aktivnosti na področju socialne kohezije

Od leta 2005 Mulhouse (Francija) prednjači pri uvajanju soodgovornosti. Občina kot vodilni partner v Urbactovem projektu TOGETHER poskuša razviti tovrstno prakso na področju socialne vključenosti.…

Nov družbeni dogovor za stabilnejše bivanje?

Obetavne možnosti za ukrepanje mest pri zagotavljanju stanovanj

Povzetek članka Heidrun Feigelfeld, izdanega v Urbact Tribune 201

V trenutnih razmerah naraščanja brezposelnosti je naloga mest, da okrepijo položaj prebivalcev, posebej tistih z nižjimi…