Partnerji

WEED | Človeški kapital in podjetništvo

Mestna občina Celje

Celje je vodilni partner projekta WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development), ki se ukvarja z enakostjo spolov kot eno ključnih horizontalnih področij v

LUMASEC | Vodenje metropol

Univerza v Ljubljani Oddelek za geografijo FF

Partner projekta LUMASEC (Land Use Management for Sustainable European Cities) je Univerza v Ljubljani. Projekt se ukvarja s strateškim upravljanjem rabe zemljišč. Upravljanje rabe zemljišč

FIN-URB-ACT | Človeški kapital in podjetništvo

Mestna občina Maribor

Maribor je partner v projektu FIN-URB-ACT, ki je namenjen prizadevanjem za bolj učinkovite podporne strukture za razvoj malih in srednjih podjetij ter inovativnega gospodarstva. Kot

Active A.G.E. | Aktivna vključenost

Mestna občina Maribor

Mesto Maribor je partner v projektu Active A.G.E., ki obravnava staranje prebivalstva, ki je značilno za vse države članice EU. V projektu gre za izmenjavo