Poslanstvo

Zavod za prostorsko kulturo Trajekt deluje kot nevladna organizacija na področju arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma. Trajekt upravlja s spletnim portalom www.trajekt.org, ki je namenjen širjenju strokovnih informacij, izmenjavi znanja in idej ter krepitvi strokovne ozaveščenosti, organizira arhitekturne dogodke in izdaja publikacije. Poslanstvo Trajekta je spodbujanje neodvisne demokratične razprave, širjenje informacij ter izmenjava mnenj, znanja in izkušenj.

Uredniška politika

Trajekt je odprt medij, osredotočen na prostorske teme. Za vsebino Trajekta skrbi uredništvo, ki ga imenuje svet ustanoviteljev. Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke objavlja po lastni presoji in o tem obvesti avtorja. Sodelovanje s Trajektom je prostovoljno. Prispevke lahko pošljete na elektronski naslov uredništva. Prispevki morajo slediti tehničnim zahtevam. Dolžina besedila načeloma ni omejena. Vendar uredništvo priporoča dolžino največ 5000 znakov. Uredništvo od avtorjev pričakuje, da prispevke mediju primerno opremijo s fotografijami ali drugimi grafičnimi prilogami. Trajekt med svoje redne bralce razpošilja obvestila o aktualnih novostih na spletnem portalu preko elektronske pošte in drugih orodij.

Zgodovina

Zavod za prostorsko kulturo Trajekt je bil kot zasebni zavod ustanovljen 12. septembra 2002, v sodni register pa je bil vpisan 18. novembra 2002. Kot ustanovitelji Trajekta so v sodni register vpisani Matija Bevk, Matevž Čelik, Aljoša Dekleva, Domen Fras, Tina Gregorič in Anja Planišček. Spletni portal Trajekt je pričel delovati aprila 2003 in istega leta se je uredništvu pridružila Maja Simoneti. Trajekt se je uveljavil kot priljubljen vir informacij o arhitekturi, krajinski arhitekturi in urbanizmu. Leta 2004 je bil Trajekt nagrajen s Plečnikovo medaljo za prispevek k arhitekturni kulturi. Spletni portal je od aprila 2002 do junija 2010 zabeležil 2 milijona zadetkov.

Kontakti

Trajekt

Zavod za prostorsko kulturo V Murglah 133 1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa

02010-2531918/88

Davčna številka

15659852

Direktorica

Anja Planišček, ap@trajekt.org

Uredništvo

Anja Koršič Mravlje, ak@trajekt.org
Maša Ogrin, mo@trajekt.org
Aleksander Vujović, av@trajekt.org
Meta Kutin, mk@trajekt.org

Oblikovanje

Studiobotas

Programiranje

Fulspectrum
nalozba