Dogodki

Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije

Razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije

Hiša arhitekture, Vegova 8, 1000 Ljubljana

15. november 2012, ob 19.30 uri

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je ob 20-letnici svojega delovanja in ob 40-letnici študija krajinske arhitekture v Sloveniji pripravilo razstavo Krajinska politika Slovenije. Otvoritev bo 15. novembra ob 19.30 uri v Hiši arhitekture na Vegovi 8 v Ljubljani.

Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji pokazati, da je s kakovostnim in prizadevnim strokovnim delom mogoče dosegati boljše prostorske rešitve. Razstava želi v času pričakovanih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje prispevati k povečanju zavedanja o nujnosti vzpostavitve učinkovite krajinske politike v Sloveniji in k iskanju rešitev za probleme, s katerimi se člani društva in drugi prostorski načrtovalci srečujejo na vseh ravneh in področjih svojega strokovnega delovanja. Razstavljeni plakati bodo razvrščeni v pet sklopov: vrednotenje krajin in obravnava v planskih aktih, umeščanje večjih infrastrukturnih objektov v krajino, zeleni sistemi mest, ureditve javnih prostorov in osveščanje javnosti o načrtovanju, varstvu in upravljanju krajin.

V času razstave bo v počastitev 40-letnice študija krajinske arhitekture dne 23.11.2012 v prostorih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani potekala konferenca Krajinska politika Slovenije, na kateri bo potekala tudi projekcija plakatov z razstave Krajinska politika Slovenije.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.