Dogodki

Vizije so 7

Manj prometa = več mesta

Galerija Kresija, Ljubljana

6.november - 1. december 2012

Razstava  Društva arhitektov Ljubljana z naslovom MANJ PROMETA = VEČ MESTA - Urbanistično arhitekturna preureditev Slovenske ceste

Odprtje razstave v torek, 06. novembra 2012 ob 18.00 uri.

Razstavo bo odprl župan Zoran Janković, uvodni nagovor k predstavitvam posameznih nalog na otvoritvi bo imel podžupan MOL, arhitekt prof. Janez Koželj, in vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Mestne občine Ljubljana arhitekta Alenka Pavlin.

Društvo arhitektov Ljubljana (DAL) v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (MOL) organizira prostorske preveritve, s katerimi poskuša kompleksno premisliti o oblikovanju primernih smernic za posamezne urbane ambiente.

DAL skuša s serijo projektov/razstav z naslovom “VIZIJE SO” odpreti in pokazati na nekatera prezrta poglavja problematike urejanja mesta. Akcija “VIZIJE SO” je v strokovni in zainteresirani široki javnosti skozi leta dobila pomembno vlogo in je zelo dobro sprejeta.

Namen letošnje akcije je predhodna preučitev priložnosti, ki bi jih ob posodobitvi javnega mestnega prometa ponudilo zaprtje dela Slovenske ceste za osebni motorni promet. To po mnenju DAL pomeni priložnost za “zgoščevanje” mestnega središča. V smislu trajnostnega razvoja mest je namreč nujno potrebno iskati načine za revitalizacijo mestnih površin in dodatno umeščanje programa znotraj obstoječega (zgoščevanje programa) ob hkratnem dvigu kvalitete bivanja in občutenja prostora. S preveritvami, razstavo in debato na okrogli mizi se želi pridobiti smernice nadaljnjega sodobnega urejanja Slovenske ceste in posledično širitve programa mestnega središča “navznoter” in ne navzven, kot je to danes vse prepogosto slučaj. Težnja DAL je bila pridobiti širšo paleto različnih rešitev, ki bi s svojimi razmišljanji prispevala k čim širši razpravi o obravnavanem prostoru. Predlogi posameznih idejnih preveritev naj bi bili osnova za naknadne prostorske premisleke ali smernice za oblikovanje primerne natečajne naloge.

DAL je k urbanistično arhitekturni preveritvi povabil štiri priznane arhitekturne biroje:

DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI, BBIRO – KATUŠIČ KOCBEK, SADAR+VUGA ARHITEKTI, SCAPELAB&ARHITEKTIDOBRIN.

Razstava

Z namenom animiranja kar najširšega kroga strokovne ter laične javnosti je razstava zasnovana v dveh delih. Prvi del razstave bo skupno s predstavitvijo rešitev posameznih avtorjev potekal znotraj galerijskega prostora v Galeriji Kresija, drugi del razstave pa bo kasneje na ogled “in situ” na Kongresnem trgu. Posamezne rešitve avtorjev bodo predstavljene na 8+2 panojih, dimenzij 185/125 cm. V galerijskem prostoru je predvidena še dodatna video projekcija elaboratov.

Namen akcije – razstave in razprave

Akcija naj bi tako delovala kot inštrument za animacijo in aktivno sodelovanje najširšega kroga prebivalcev glavnega mesta pri razmišljanju o perečih problematikah in priložnostih mestnega prostora. Postopek urbanistično arhitekturnih in vsebinskih predhodnih preveritev v mestnem prostoru predstavlja primerno podlago raznolikih, neobremenjenih rešitev iz katerih je možno izluščiti tiste parametre, ki bodo najboljša osnova za določanje natančnejših vsebin, programov in urbanistično arhitekturnih smernic katere je kasneje možno uporabiti v razpisu javnega natečaja ali kot podane usmeritve zasebnim investitorjem. S predhodnimi preveritvami lahko mesto pridobi usklajene prostorsko programske vizije in urbanistično arhitekturni plan za celotno mesto. Z omenjenim predhodnim načinom preverjanja določenih lokacij v mestu se po mnenju DAL predhodno odpre prepotrebna širša debata v strokovnih in tudi v civilnih sferah, kar lahko v kasnejših fazah posameznih projektov predstavlja ugodno in usklajeno podlago za uspešno realizacijo.

Vizija DAL je, da Slovenska cesta s svojo novo preobrazbo postane vzvod za ponovno modernizacijo in oživitev novejšega mestnega središča na vseh nivojih, ter kot taka predstavljala prepoznavno protiutež staremu predelu mestnega središča.

Razstavo so omogočili:

Mestna občina Ljubljana

Galerija Kresija

RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Društvo arhitektov Ljubljana

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.