Dogodki

Trajnostna gradnja – priložnost in izziv za gradbeništvo

seminar SIST - Slovenskega inštituta za standardizacijo

SIST, Šmartinska 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje), od 9.30 do 14.30

26. 11. 2012

Trajnostna gradnja, materiali, ki omogočajo ohranjanje okolja in varčevanje z energijo, uporaba odpadkov kot novih surovin, zagotavljanje energetske učinkovitosti ter drugi mehanizmi pomenijo priložnost za oživitev in ponoven razvoj gradbeništva, kar je tudi ena ključnih usmeritev EU. Trajnostni izdelki pridobivajo veljavo in vstopajo v zakonodajo. Z Uredbo (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CPR) je bila v zakonodajo vpeljana nova bistvena zahteva: trajnostna raba naravnih virov. V skladu z Uredbo bo do leta 2013 potrebno izkazovati tudi okoljske lastnosti proizvodov. Za podjetja, ki se pravočasno odzovejo, je to lahko nova priložnost, saj njihovi proizvodi postanejo sprejemljivejši za okolje in s tem bolj konkurenčni doma in v tujini. Za druge, ki se ne bodo pravočasno pripravili na omenjene zahteve, pa čaka nekaj preglavic.

Če naj bo stavba trajnostna, mora biti najprej zgrajena iz trajnostnih materialov, gradnja (kot proces) pa tudi mora biti trajnostna. Evropska organizacija za standardizacijo (natančneje: CEN/TC 350) je zasnovala shemo standardov s področja trajnostnega gradbeništva, ki nudijo osnovo za izvedbo ustreznih izračunov. Na seminarju bosta predstavljena temeljna standarda (SIST EN 15804:2012 in SIST EN 15978:2011) tega področja in primeri iz prakse.

Na seminarju bo vsem zainteresiranim skupinam predstavljena trajnostna gradnja z vidika evropske in slovenske zakonodaje (Uredba o gradbenih proizvodih), osnovni standardi s področja trajnostne gradnje ter primeri iz prakse. K sodelovanju so zato povabljeni predstavniki zakonodaje, standardizacije in certifikacijskih organov.

Komu je namenjena predstavitev?

- investitorjem in izvajalcem gradbenih del,

- naročnikom in dobaviteljem gradbenih proizvodov,

- uporabnikom in proizvajalcem gradbenih proizvodov ter opreme za gradbeništvo,

- predstavnikom organov nadzora nad blagom, nadzornikom gradbišč, inženirskim podjetjem,

- samostojnim projektantom in zaposlenim v projektantskih podjetjih,

- občinam, stanovanjskim skladom, izobraževalnim institucijam in vsem, ki jih področje zanima.

Kaj se pridobi z udeležbo?

- seznanitev s zakonodajo ter standardi na področju trajnostne gradnje,

- priložnost izmenjati mnenja in informacije s strokovnjaki, t.j. predstavnik zakonodajnega, standardizacijskega organa ter organa za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov,

- možnost nakupa standardov po izjemno ugodnih pogojih.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.