Pravni zaznamki

Matevž Čelik
25.06.2010

Spletna stran na naslovu www.trajekt.org je last Zavoda za prostorsko kulturo Trajekt. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.trajekt.org so zaščitene kot intelektualna lastnina Zavoda za prostorsko kulturo Trajekt.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na www.trajekt.org so informativne narave. Zavod za prostorsko kulturo Trajekt se bo trudil za optimalno delovanje www.trajekt.org, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.trajekt.org. Vsi uporabniki uporabljajo www.trajekt.org na lastno odgovornost. Zavod za prostorsko kulturo Trajekt ter katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.trajekt.org ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv www.trajekt.org ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Zavod za prostorsko kulturo Trajekt tudi ne more biti odgovoren za kakršne koli poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršne koli njene uporabe. Zavod za prostorsko kulturo Trajekt ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.trajekt.org.
Zavod za prostorsko kulturo Trajekt se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost, ažurnost in popolnost.
Zavod za prostorsko kulturo Trajekt lahko te strani spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko prosto naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.trajekt.org ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez navajanja vira, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba katerega koli elementa www.trajekt.org za kakršne koli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Zavod za prostorsko kulturo Trajekt ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršen koli način povezane z www.trajekt.org. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Zavoda za prostorsko kulturo Trajekt za vse primere izključena.
To pravno obvestilo lahko Zavod za prostorsko kulturo Trajekt kadar koli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te podstrani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
Uporaba spletnih strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov
Zavod za prostorsko kulturo Trajekt avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Zavod za prostorsko kulturo Trajekt podatke o obiskanosti www.trajekt.org uporablja za lastne potrebe.

Piškotki
Obiskovalci na naši spletni strani ne prejmejo nebenega piškotka brez njihove lastne neposredne akcije. Obiskovalec lahko prejme piškotke ob naslednjih akcijah:
- piškotek ‘voted_x’ s trajanjem 1 meseca, obiskovalec prejem v kolikor glasuje v naši anketi,
- piškotek ‘wordpres_test_cookie’ s trajanjem do konca seje, obiskovalec prejme ob uporabniški prijavi v našo spletno stran,
- piškotek ‘wordpress_x’ s trajanjem 14 dni oz. do odjave, obiskovalec prejme ob uporabniški prijavi v našo spletno stran,
- piškotek ‘wordpress_logged_in_x’ s trajanjem 14 dni oz. do odjave, obiskovalec prejme ob uporabniški prijavi v našo spletno stran,
- nekatere piškotke drugih strani lahko uporabnik pridobi v kolikor na naši strani uporablja vtičnike za socialna omrežja in deljenje vsebin.